Bedankbrief minister VWS invoering NIPT

In een brief aan alle betrokkenen bij de implementatie van de NIPT als eerste test in onderzoekssettng heeft de minister van VWS haar dank uitgesproken voor de inzet van een ieder -inclusief counselors-, waardoor de implementatie zorgvuldig en met succes is verlopen.