Raad van Advies SPSNN

De Raad van Advies is door het bestuur ingesteld en heeft tot taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over: 

  • Zorginhoudelijke vraagstukken over prenatale screening op aangeboren afwijkingen.
  • Eisen betreffende de kwaliteit van personen en instellingen die met de stichting een contract willen afsluiten en/of met wie een contract is afgesloten.  
  • Dataverzameling.
In principe vaardigt elk gecontracteerd echocentrum een lid af voor de Raad van Advies.