13 weken echo

Recente onderzoeken hebben laten zien dat het mogelijk is om bij 13 weken zwangerschapsduur de anatomie van de foetus goed te beoordelen. Tevens blijkt het mogelijk om een groot deel van de ernstige congenitale afwijkingen op te sporen bij deze termijn. In de meeste gevallen zal de echo in een vroeg stadium geruststelling bieden aan ouders. In sommige gevallen zijn zowel de ouders als de zorgverlener vroeg op de hoogte van een eventuele aangeboren afwijking. Wanneer er tijdens de 13 weken echo ernstige aangeboren afwijkingen worden geconstateerd is er meer tijd voor aanvullend onderzoek (bv. vervolg echo-onderzoek/aanvullende prenatale diagnostiek). Dit biedt ouders meer ruimte om een weloverwogen beslissing te maken ten aanzien van wat zij wel of niet wensen aan verder onderzoek in de zwangerschap en het wel of niet voortzetten van de zwangerschap wanneer het een ernstige aangeboren afwijking betreft.
 
De afdeling prenatale diagnostiek van het UMCG heeft onderzoek uitgevoerd naar de 13 weken echo. Het doel van het onderzoek was om te evalueren welke afwijkingen worden opgespoord bij de 13 weken echo en welke afwijkingen niet worden gevonden, die wel bij het SEO worden gevonden in een populatie van laag risico zwangeren. Beperkende factoren (bv. BMI) en een kwaliteitsbeoordeling van dit echo-onderzoek werden meegenomen. Verder werd met behulp van een vragenlijst-onderzoek de opinies en redenen van vrouwen om wel of niet te kiezen voor de 13 weken echo in kaart gebracht. De SPSNN ondersteunde de uitvoering van het onderzoek door middel van datamanagement en het uitvoeren van analyses.

De resultaten van het onderzoek naar de 13 weken echo zijn recent gepubliceerd, zie de volgende link