Donderdag 26 januari 2023 eindsymposium TRIDENT.

Op 26 januari 2023 organiseert het NIPT Consortium in samenwerking met de Regionale Centra voor Prenatale Screening het eindsymposium voor de TRIDENT studies. Tijdens dit symposium willen we graag naar verleden, heden en toekomst kijken van NIPT in Nederland. Dit willen we belichten vanuit verschillende aspecten van de studie dus vanuit de technische kant, counseling, implementatie en vanuit het perspectief van de zwangeren. Daarnaast reflecteren we op TRIDENT studies als geheel en is er een paneldiscussie.

Het symposium is voor verloskundigen, gynaecologen, klinisch genetici, laboratoriumspecialisten, counselors, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden in NIPT en TRIDENT.

Sprekers zijn dr. Lieve Page-Christiaens, dr. Diane Van Opstal en dr. Janneke Gitsels-van der Wal. Het programma volgt.

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVOG, KNOV, BEN, VKGL, VKGN