Beeldbeoordeling

De SPSNN voert ook een kwalitatieve beoordeling van de screeningsecho’s uit. Het beoordelen van de beelden van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) en/of de nekplooimeting, maakt onderdeel uit van de kwaliteitsaudit. De bevindingen krijgen de echoscopisten teruggekoppeld, voorzien van een advies en eventuele afspraak voor herbeoordeling. De beeldbeoordeling vindt plaats volgens de richtlijn kwaliteitsbeoordeling SEO en kwaliteitsbeoordeling NT. De echoscopist maakt hiervoor een logboek.