Bestuur en Raad van Toezicht

De SPSNN is een onafhankelijk rechtspersoon en daarin niet verbonden met het UMCG. Wel is de SPSNN gehuisvest in het UMCG en maakt zij gebruik van de faciliteiten van het UMCG.
Het bestuur van de SPSNN bestaat uit:
dr. Marian Bakker
dr. Leonie Duin
 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
Mary Looman-Struis, voorzitter
Erwin van der Sluis
Hajo Wildschut
 
De taken en bevoegdheden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd en worden nader omschreven in het reglement voor de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement.