Contracten en kwaliteitsovereenkomsten

Alle zorginstellingen in Noord-Oost Nederland, die activiteiten uitvoeren in het kader van de prenatale screening, dienen een contract te hebben met de SPSNN voor:

Het contractbeheer vindt plaats in Peridos, de landelijke database voor de prenatale screening.