Combinatietest

Alles over de combinatietest

Algemene informatie

Bij de combinatietest wordt onderzocht of het kindje een verhoogde kans heeft op het down-, edwards- of patausyndroom. De combinatietest bestaat uit twee testen: het bloedonderzoek en de nekplooimeting. Door de uitslagen van beide testen te combineren kan de kans op het downsyndroom (trisomie 21), het edwardssyndroom (trisomie 18) of het patausyndroom (trisomie 13) berekend worden.

Als de kans hoger is dan 1 op 200 (bijvoorbeeld 1 op de 150) is er sprake van een verhoogde kans. In dat geval kan de zwangere voor een vervolgonderzoek kiezen. Bij alle kansen onder de 1 op 200 (bijvoorbeeld 1 op de 220) spreken we van een niet-verhoogde kans.

De combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap uitgevoerd. Het bloedonderzoek vindt plaats tussen de 9 en 14+1 weken, de nekplooimeting tussen de 11 en 14 weken.

RIVM: Combinatietest

Externe link

Aanvraag en uitslag

De aanvragen en uitslagen voor de combinatietest verlopen via Peridos. De counselor vraagt de combinatietest aan via Peridos. Als een zwangere geen BSN-nummer heeft kun je hier een formulier downloaden. Bloedonderzoek wordt uitgevoerd door Star-SHL, de nekplooimeting wordt gedaan door een echoscopist.

Kansberekening uitvoeren

  • Bij gemelli en vanishing twins voert Star-SHL de kansberekening uit.
  • Bij eenlingen wordt de kansberekening uitgevoerd door de echoscopist of door Star-SHL. Het NT-echocentrum kiest zelf de werkwijze.

Uitslag ontvangen
Als Star-SHL de kansberekening uitvoert, verschijnt de uitslag van de combinatietest in Peridos, zowel voor de NT-echoscopist als voor de aanvrager. Zij stemmen samen af wie de uitslag met de zwangere bespreekt. Als de NT-echoscopist de berekening maakt, zal zij de uitslag communiceren met de aanvrager en/of zwangere.

Jouw rol

Als NT-echoscopist voer je de nekplooimeting uit. Samen met de uitslag van het bloedonderzoek kan de kans op het down-, edwards- of patausyndroom berekend worden.

Je mag alleen aan de slag als NT-echoscopist als je een erkend NT echoscopie-diploma en een geldige kwaliteitsovereenkomst hebt. Daarnaast heeft het RIVM landelijke kwaliteitseisen opgesteld, bijvoorbeeld over de uitvoering van de test, de meetapparatuur en het privacybeleid.

RIVM: kwaliteitseisen combinatietest

Externe link

Onze rol

Wij helpen echoscopisten om de kwaliteit van hun werk te waarborgen. Zo organiseren we bijeenkomsten, communiceren we nieuwe regelgeving en staan we altijd klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast geven we feedback aan individuele echoscopisten en echocentra.

NT-echoscopisten
Elk jaar bekijken we de NT- en CRL-beelden van drie metingen. Dat leg je zelf vast in een logboek. Daarnaast zijn we benieuwd hoe je invulling geeft aan de kwaliteitsovereenkomst. We kijken onder andere naar de hoeveelheid NT-metingen die je hebt uitgevoerd.

Echocentra
Elke twee jaar voeren we een kwaliteitsaudit uit om te kijken hoe het echocentrum met de landelijke kwaliteitsrichtlijnen omgaat. Dat doen we volgens een vast format bestaande uit een vragenlijst en een visitatie. De audit wordt uitgevoerd door een kwaliteitsmedewerker en een gynaecoloog of een GUO-echoscopist. Heeft jouw echocentrum onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten? Dan vindt de audit binnen 6 tot 9 maanden plaats.

Tarief en zorgverzekering

Het landelijke tarief voor de combinatietest is €180,12 bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap. Bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap is het €108,74. Dit tarief wordt niet door de basisverzekering vergoed. Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Bekijk meer informatie over de tarieven en vergoedingen.

Het tarief voor het bloedonderzoek (de serumscreening) bedraagt €71,38. Dit bedrag wordt door Star-SHL in rekening gebracht bij het echocentrum.

Heeft deze informatie geholpen? 1 persoon vond dit nuttig
Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. Hierdoor kan de kwaliteit van de combinatietest niet goed meer geborgd worden.