Effectiviteit van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 

 
In 2007 is het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) landelijk geïntroduceerd met als hoofddoel het opsporen van neuraalbuis defecten (open spina bifida en anencefalie). Tijdens het SEO kunnen uiteraard ook overige afwijkingen worden gezien. In 2012 is daarom gestart met een evaluatie studie naar de effectiviteit van het SEO. Het doel hiervan is; het in kaart brengen van de detectiepercentages van zowel  neuraalbuis defecten als hartafwijkingen, buikwanddefecten en een schisis. Daarnaast wordt gekeken naar de betekenis van bepaalde geïsoleerde echo markers die tijdens het SEO kunnen worden gezien: ventriculomegalie en een enkele navelstrengarterie (‘SUA’). 
 
Het onderzoek wordt vanuit de SPSNN uitgevoerd door Hanneke Fleurke-Rozema, onder begeleiding van prof. dr. Katia Bilardo (UMCG), dr. Rosalinde Snijders (UMCG/AMC) en dr. Eva Pajkrt (AMC). De onderzoekers maken hierbij gebruik van zowel data van de SPSNN als de SPSAO (Stichting Prenatale Screening Amsterdam &  omstreken). De eindresultaten van dit onderzoek zijn beschreven in diverse publicaties en worden tijdens het symposium op 21 juni 2017 gepresenteerd.