Kwaliteitsaudits

De SPSNN visiteert ieder echocentrum één keer per 2 jaar. Tijdens de visitatie, uitgevoerd volgens het ‘ Format kwaliteitsaudit echocentra’ kijken wij in hoeverre het echocentrum werkt volgens de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Wij streven ernaar om bij nieuwe echocentra  binnen 6 tot 9 maanden na ingang van de overeenkomst, een visitatie uit te voeren. Afhankelijk van het te visiteren echocentrum, stellen wij een auditcommissie samen. Daarbij is er tenminste één persoon deskundig ten aanzien van het maken van screeningsecho’s (gynaecoloog of GUO echoscopist).
 
Ter voorbereiding op de visitatie vult het echocentrum een visitatieformulier in en vindt beeldbeoordeling plaats van recente Structureel Echoscopische Onderzoeken en/of nekplooimetingen (NT).