SPSNN

De Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland (SPSNN) is één van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van de prenatale screening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo).
 
Het doel van de SPSNN is: de kwaliteit bewaken van de prenatale screening op aangeboren (chromosomale en structurele) afwijkingen van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen van alle leeftijden in Noord Oost Nederland.
 

De SPSNN wil dit doel bereiken door:

  • Het coördineren van de uitvoering van de prenatale screening binnen de regio.
  • Het in stand houden van een regionaal netwerk waarin gynaecologen, verloskundigen, huisartsen met een verloskundige aantekening, echoscopisten en laboratoria in de regio vertegenwoordigd zijn en met elkaar samenwerken.
  • Het sluiten van overeenkomsten met uitvoerders van de prenatale screening in de regio.
  • Het bevorderen van adequate voorlichting over prenatale screening en diagnostiek van aangeboren afwijkingen.
  • Het waarborgen van en de controle op de landelijke kwaliteitseisen van uitvoering van de counseling en de prenatale screeningsonderzoeken in de eigen regio.
  • Het ondersteunen van deskundigheidsbevordering bij de uitvoering.