Wat betekent het coronavirus voor professionals prenatale screening? 

Update: 27 maart 2020
Zondag 15 maart 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. In dit bericht lees u wat de huidige situatie betekent voor prenatale screening en waar u terecht kunt voor meer informatie.

Maatregelen en beroepsspecifieke protocollen
De combinatietest, NIPT en het SEO zijn medische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn belangrijk en kunnen niet uitgesteld worden. Daarom gaan deze onderzoeken ook nu, tijdens de coronacrisis, door. Het is belangrijk dat jullie deze onderzoeken veilig kunnen uitvoeren. Daarom volgen we het landelijke beleid en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. 

Het actuele, landelijke beleid ten aanzien van het coronavirus vindt u op www.rivm.nl. 
Aanvullende, beroepsspecifieke protocollen zijn te vinden  op de websites van beroepsverenigingen:
- BEN (echoscopisten)
- KNOV (verloskundigen)
- NVOG (gynaecologen)
Bezoek deze websites regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

Het RIVM heeft ook informatie op haar websites geplaatst over het coronavirus, voor zwangeren en professionals

Counseling: telefonisch
De regionale centra, de beroepsverenigingen en het RIVM/CvB adviseren de counseling over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20 weken echo tot en met 6 april 2020 telefonisch te verrichten. Maak waar mogelijk gebruik van beeldbellen. De zwangere en de partner kunnen zich voorbereiden op dit gesprek met behulp van de website www.pns.nl

Actuele bloedafnamelocaties NIPT
De bloedafnamelocaties voor de NIPT kunnen tijdelijk wijzigen. Kijk hiervoor op www.meerovernipt.nl.

SEO
Het RIVM -CvB heeft op 19 maart 2020 samen met de NVOG en de BEN een landelijk beleid vastgesteld m.b.t. de uitvoering van het SEO  Op 27 maart zijn deze maatregelen herzien, zo is o.a. toegevoegd waar Persoons Beschermende Middelen opgevraagd kunnen worden indien van toepassing en wordt het dringende advies gegeven dat de zwangere alléén op het echospreekuur komt.  Ook vindt u hier informatie over de counseling en de NIPT.  

Vragen en dreigende problemen
Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screening? Neem dan bijtijds contact op met het regionaal centrum voor prenatale screening.