Prenatale screening

Aanstaande ouders hebben de mogelijkheid te kiezen voor een prenatale screening. Prenatale screening heeft als doel de vroege opsporing van chromosomale en structurele aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap om daarmee aanstaande ouders handelingsopties te kunnen bieden.
 

Counseling

Counseling is de eerste stap in de prenatale screening. Counseling is het voorlichtingsgesprek. De verloskundig hulpverlener informeert de zwangere, als zij dat wenst, over de combinatietest en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Met deze informatie kan de zwangere een weloverwogen keuze maken om wel of niet gebruik te maken van de prenatale screening.
 
 

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek tussen 9 en 14 weken en een nekplooimeting tussen 11-14 weken. De combinatie van de uitslag van het bloedonderzoek en de nekplooimeting bepaalt een voor de zwangere specifieke kans op een kind met downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom.
 
 

Structureel Echoscopisch Onderzoek 

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt ook wel de twintig weken echo genoemd. De twintig weken echo wordt uitgevoerd tussen 18+0 en 22+0 weken zwangerschap. 
Het belangrijkste doel van het SEO is het opsporen van een open rug (spina bifida) of een open schedel (anencephalie). Daarnaast wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van andere organen van het kind.
 
 
De uitkomsten van de combinatietest en/of het SEO kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats in een gespecialiseerd centrum voor prenatale diagnostiek.
 
Onder tarieven en vergoedingen vindt u informatie over de financiële aspecten die van belang zijn voor zorgverleners en zwangeren.