Scholing voor counselors prenatale screening

 

Basiscursus ‘counseling prenatale screening’

Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding tot counselor. Alle verloskunde opleidingen in Nederland voldoen aan deze kwaliteitseisen. Dat houdt in dat studenten die afstuderen van een Nederlandse opleiding tot verloskundige, een erkende opleiding tot counselor hebben gevolgd.

Daarnaast wordt er eendaagse basiscursus counseling  aangeboden door het UMCU en het AMC/VUmc.
 
Tijdens de basis cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
Organisatie van de prenatale screening.
Eerste trimester screening, combinatietest.
Genetische diagnostiek bij echo-afwijkingen (QFPCR, array-CGH) en indicaties voor prenatale diagnostiek.
Tweede trimester screening, Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO): NBD, SEO-protocol en Sonomarkers.
Psychosociale aspecten van counseling.
Praktische oefening: rollenspel.
 

Nascholing

Bijscholingsronde 2019-2020

Counselors krijgen de keuze voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van de drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen, daarnaast is er een niet optionele bijscholing voor de 13-wekenecho.

Wat Aantal accreditatiepunten

Optioneel*:1) E-Learning prenatale screening voor counselors

3

Optioneel*:2) Scholing op het gebied van prenatale screening (bv regiobijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum)

2

Optioneel*:3) Toets counselingsvaardigheden (TrainTool)**

2

Niet optioneel: Bijscholing 13-wekenecho***

-Module e-learning 13-wekenecho

-Regiobijeenkomst

 

1

2

 

* De counselor kiest minimaal 2 van de 3 optionele bijscholingsonderdelen 2019-2020.

** Niet optioneel voor de counselor die in 2019 en 2020 35-50 counselingsgesprekken per jaar voert.

*** Naar verwachting eind 2020, aantal accreditatiepunten is een inschatting

 Een overzicht van de nieuwe kwaliteitseisen counseling prenatale screening is ook te vinden op de website van het RIVM.

  Traintool | procedure

  • De vaardigheidstoets (TrainTool) wordt uitgevoerd in de periode 2019-2020.
  • Uiterlijk 1 maand voor de uitnodiging voor deelname aan de toets ontvangt de counselor per mail een vooraankondiging. U heeft dan de gelegenheid om uitstel aan te vragen.
  • Wanneer u geen uitstel heeft aangevraagd, ontvangt u, ook per mail, een uitnodiging om de toets te maken. U heeft 4 weken (28 dagen) de tijd om de toets te maken.
  • Wanneer u niet ingaat op de uitnodiging, wordt u nog éénmaal uitgenodigd de toets te maken. Als u daar ook niet op ingaat, wordt uw kwaliteitsovereenkomst beëindigd.