Informatiebeveiliging

Privacy en AVG

Privacy en AVG

De laatste jaren is privacy een zeer actueel onderwerp. Wanneer vraag je als verloskundig zorgverlener waarvoor toestemming en wat moet je waar registreren? Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) in werking getreden. Wat betekent dat voor jou, als verloskundig zorgverlener?

Landelijk zijn richtlijnen en aandachtspunten op papier gezet waarmee zorgverleners in de prenatale screening kunnen zien hoe zij conform de AVG kunnen werken.

Deze zijn te vinden op pns.nl en op Peridos.nl.

Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Terugkijken presentatie LRCB d.d. 9 april 2024

Op 9 april organiseerden de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar. Tijdens deze bijscholing presenteerde Ruben van Engen van het Landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB) de eerste bevindingen bij het kwaliteitssysteem van de echoapparatuur. De presentatie is terug te kijken.