Informatiebeveiliging

Privacy en AVG

Privacy en AVG

De laatste jaren is privacy een zeer actueel onderwerp. Wanneer vraag je als verloskundig zorgverlener waarvoor toestemming en wat moet je waar registreren? Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) in werking getreden. Wat betekent dat voor jou, als verloskundig zorgverlener?

Landelijk zijn richtlijnen en aandachtspunten op papier gezet waarmee zorgverleners in de prenatale screening kunnen zien hoe zij conform de AVG kunnen werken.

Deze zijn te vinden op pns.nl en op Peridos.nl.

Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Start opleiding TTSEO in september

Bij Hogeschool Inholland, Fontys en UMCU zijn er nog enkele opleidingsplaatsen TTSEO beschikbaar, start september 2023.