Controle screeningsdata 2022 in Peridos

Binnenkort gaan wij controleren of de zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst voor het jaar 2022 voldoen aan de normaantallen counseling en TTSEO. Hierbij zullen de data die op dat moment in Peridos staan als uitgangspunt dienen. Wij verzoeken om de screeningsdata van het jaar 2022 zorgvuldig op compleetheid te controleren in Peridos. 

Nieuwe leidraad tweede trimester SEO: landelijk webinar 18 april

Vóórdat de nieuwe leidraad TTSEO in de praktijk kan worden gebruikt, willen de beroepsgroepen de leidraad graag inhoudelijk toelichten. Daarom organiseren de Regionale Centra op 18 april een landelijk webinar waar de leidraad wordt toegelicht. Daarnaast is er een presentatie van echocasuïstiek.