Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist

Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022