Regiobijeenkomsten Noordoost-NL

Eerder is gecommuniceerd dat er dit jaar drie regiobijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Inmiddels is de eerste bijeenkomst alweer achter de rug. Na evaluatie van de eerste bijeenkomst is besloten om het aantal bijeenkomsten in de regio aan te passen. In plaats van de oorspronkelijke drie bijeenkomsten, worden er dit jaar twee bijeenkomsten georganiseerd.

Bijscholing over wijzigingen NIPT per 1 april 2025

Vanaf 1 april 2025 wordt de NIPT standaard een bloedonderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom én naar andere grote chromosoomafwijkingen. Zwangeren kunnen vanaf dan niet meer kiezen voor een NIPT met of zonder nevenbevindingen. Tijdens het landelijke webinar op 19 november zal hiervoor aandacht zijn. Tevens is er een verplichte bijscholing in het voorjaar 2025. De details over deze bijscholing volgen later.