Filteren
Publicatie datum
Onderwerp

Het laatste nieuws.

Filteren
Publicatie datum
Onderwerp
Terugkijken presentatie LRCB d.d. 9 april 2024

Op 9 april organiseerden de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar. Tijdens deze bijscholing presenteerde Ruben van Engen van het Landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB) de eerste bevindingen bij het kwaliteitssysteem van de echoapparatuur. De presentatie is terug te kijken.

Start TTSEO-opleiding najaar 2024

In september is er de mogelijkheid tot het volgen van de TTSEO-opleiding bij Fontys in Eindhoven of UMC Utrecht. Hiervoor zijn er nog een aantal plekken beschikbaar.

Start ETSEO-opleiding najaar 2024

In het najaar is weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding.

Aanvraagformulier – geef het juiste formulier mee

Het is relevant om te weten dat altijd een geprint(!) aanvraagformulier voor de bloedafname voor NIPT moet worden meegegeven aan de zwangere. Let daarbij op dat de juiste, meest recente aanvraag wordt geprint.

Wijzigingen in bloedafnameorganisaties NIPT

Per 1 april zijn er bij de Bloedafnameorganisaties (BAO's) weer wat wijzigingen. Er zijn nieuwe locaties voor bloedafname NIPT en er zijn locaties die hiermee zijn gestopt.

Start basiscursus counselen

De volgende basiscursus counselen over prenatale screening staat gepland voor vrijdag 13 september 2024 in Vinkeveen

Registratie counselingsgesprekken zwangeren zonder BSN

Voor zwangeren zonder BSN kan er op dit moment nog geen counselingsgesprek worden geregistreerd in Peridos. De Regionale Centra gaan de counselingsgesprekken vanaf 1-1-2025 uitbetalen. Tegen die tijd is het wel mogelijk om counselingsgesprekken zonder BSN in Peridos te registreren. Hierover volgt op een later moment meer informatie.

Hoe goed is de prenatale screening in Nederland?

In Peridos verzamelen we gegevens van de screeningsonderzoeken die uitgevoerd worden en hun uitslag. Helaas worden uitkomsten van de zwangerschappen niet geregistreerd in Peridos, waardoor het succes van het screeningsprogramma onbekend blijft. Onderzoekers van Eurocat Noord Nederland, een registratie van kinderen met aangeboren afwijkingen, koppelden gegevens van Peridos over de periode 2011-2020 aan hun database. Op basis van deze gekoppelde dataset kon de sensitiviteit van de NIPT en de TTSEO onderzocht worden. De resultaten van deze studie benadrukken het belang van het systematisch verzamelen van uitkomstgegevens voor heel Nederland.

De Monitor 2022 is beschikbaar

In de Monitor 2022 van het screeningsprogramma voor NIPT en SEO worden gegevens gepresenteerd over het jaar 2022. Deze monitor is uitgevoerd door IQ Health in opdracht van het RIVM-CvB.

april 2024
Raad van Advies SPSNN

In mei komt de Raad van Advies (RvA) van de SPSNN weer bijeen. Mocht je de Raad van Advies nog punten mee willen geven voor het overleg in mei, neem dan contact op met één van de leden. En er is momenteel een vacature voor lid van de Raad van Advies, als counselor.

Privacyverklaringen

Naast de privacyverklaring voor zwangeren is er nu ook een privacyverklaring voor zorgverleners, deze zijn te vinden op Peridos.nl. Met deze privacyverklaringen voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Geef altijd het geprinte NIPT-aanvraagformulier mee!

Het is van groot belang dat een zwangere die bloed wil laten afnemen voor de NIPT, altijd het geprinte aanvraagformulier bij zich heeft. Zonder dit formulier kan de aanvraag niet gekoppeld worden en kan er geen bloed worden afgenomen.

Bewaartermijn overgebleven bloedplasma NIPT naar 8 jaar

Om te faciliteren dat er binnen de prenatale screening wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, is de bewaartermijn van het overgebleven bloedplasma (en de bijbehorende gegevens) na de NIPT per 1 april 2024 verlengd van 3 naar 8 jaar. 

Is screenen op Cytomegalovirus binnen handbereik?

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 900 kinderen geboren die tijdens de zwangerschap besmet zijn geraakt met het Cytomegalovirus (CMV). Ongeveer 180 van hen ondervinden blijvende consequenties. Hoewel er momenteel geen screening op CMV tijdens de zwangerschap plaatsvindt, tonen recente buitenlandse studies veelbelovende resultaten voor het verminderen van CMV-overdracht van moeder naar kind. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar behandeling en de betekenis van CMV-DNA in NIPT-data.

Wijzigingen bloedafnamelocaties NIPT

Bloedafnameorganisaties (BAO’s) ontvangen regelmatig feedback over hun prestaties. Dit kan leiden tot sluiting van bloedafnamelocaties voor de NIPT-test. Daarnaast kunnen BAO’s ook verzoeken indienen om nieuwe afnamelocaties te openen. Het is belangrijk voor counselors om te controleren of de BAO’s en bijbehorende locaties nog steeds operationeel zijn en correct worden vermeld op de NIPT-aanvraag.

Wijziging website pns.nl/professionals/NIPT-SEO

De website voor pns.nl/professionals/NIPT-SEO gaat binnenkort veranderen. Momenteel zijn de kwaliteitseisen en het draaiboek alleen als pdf beschikbaar, deze worden binnenkort geïntegreerd in de tekst op de website om de vindbaarheid van informatie te vergroten. Alleen het professionals deel van de website wordt aangepast, het deel voor zwangere vrouwen blijft ongewijzigd

Webinar echo casuïstiek – een terugblik

Op 9 april organiseerden de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar. Dit webinar is herhaald op 11 april. In totaal namen 909 mensen deel.

Regiobijeenkomsten SPSNN 2024

In 2024 organiseren we drie regionale bijeenkomsten, één in regio Drenthe/Overijssel, één in regio Friesland en één in regio Groningen. De onderwerpen zijn vergelijkbaar, dus je hoeft niet bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Kies gewoon de bijeenkomst die in de buurt is en/of het beste bij je schema past.

maart 2024
Doorlooptijd aanvraagformulier NIPT

De tijd die nodig is voor het verwerken van een NIPT-aanvraag varieert doorgaans van enkele minuten tot ca 12 minuten, afhankelijk van het gebruikte verwijsplatform. Als een zwangere direct na het indienen van de NIPT-aanvraag bloed wil laten afnemen, kan het voorkomen dat de aanvraag nog niet is ontvangen door de bloedafnameorganisatie. In dat geval moet de zwangere mogelijk even wachten tot het bericht bij de bloedafnameorganisatie is aangekomen.

Keuze nevenbevindingen NIPT wijzigen

Als de keuze bij de NIPT voor wel of geen nevenbevindingen gewijzigd moet worden, dan kan je dit veelal zelf via het aanpassen van de aanvraag. De aanvraag hoef je niet in te trekken. Je hebt twee opties vanuit bronsysteem of in Peridos.

Beperkte NIPT-bloedafname rondom de feestdagen

De NIPT-laboratoria zijn gesloten op tweede paasdag, hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Dit heeft consequenties voor de bloedafname NIPT. Wil je er bij de verwijzing/advisering van zwangeren rekening mee houden dat bloedafname een aantal dagen voor deze feestdagen beperkt mogelijk is.

Geef het juiste aanvraagformulier NIPT mee

Bij een aanvraag voor de NIPT is het van groot belang dat de zwangere het formulier meekrijgt met de juiste Peridoscode. En attendeer de zwangere op de belangrijke informatie op het aanvraagformulier, zoals het meenemen van een identificatiebewijs.

Tussentijdse evaluatie bijscholing voor counselors

De huidige bijscholingscyclus (2022-2026) voor counselors prenatale screening is bijna halverwege. Wij attenderen je op de afspraken rondom de bijscholing.

Aandacht voor PARVO-B19 epidemie

Namens alle Nederlandse PND-centra willen we jullie attenderen op de PARVO-B19 epidemie die gaande is. PARVO-B19, oftewel de vijfde ziekte, is een virus dat anemie (bloedarmoede) bij de foetus kan geven. Hierdoor kan een hydrops foetalis ontstaan. Onbehandeld leidt dit vaak tot overlijden van de foetus.

Folder De NIPT en folder De 13 wekenecho en 20 wekenecho samengevoegd

Binnenkort verschijnt er een samengevoegde versie van de folders De NIPT en De 13 wekenecho en 20 wekenecho. Dit levert een enorme papierbesparing op. De huidige folders (versie 2023) zijn nog actueel. Je kunt je oude voorraad dus eerst opmaken.

Echo casuïstiekbespreking 9 april

De Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) organiseren op 9 april van 15.00 - 17.00 uur een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar.

februari 2024
Gezocht: Counselors van / zwangeren met een lage SES

Begeleid jij zwangeren met een lage SES? Dan herken je vast dat de counseling PNS voor deze groep flinke uitdagingen met zich meebrengt. Beperkte gezondheidsvaardigheden, een taalachterstand of stress hebben grote invloed op het begrijpen van informatie en vervolgens het maken van keuzes.

Opnieuw NIPT-afname? Geef het juiste aanvraagformulier mee.

Mocht de NIPT niet gelukt zijn en de zwangere wil opnieuw de NIPT laten afnemen, zorg dan dat je een nieuwe aanvraag in Peridos doet en een nieuw aanvraagformulier meegeeft!

Hoge respons bij onderzoek naar kwaliteit TTSEO in relatie tot praktijkvariatie

Begin november van vorig jaar kregen ongeveer 300 contactpersonen van echocentra een vragenlijst toegestuurd in het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van het tweede trimester SEO in relatie tot praktijkvariatie. Meer dan 150 echocentra deden mee. Als het onderzoek is afgerond, worden de resultaten anoniem weergegeven in een onderzoeksrapport en een wetenschappelijk artikel.

Start basiscursus counselen

De volgende basiscursus counselen over prenatale screening staat gepland voor vrijdag 22 maart 2024 in Vinkeveen.

Wijziging in bloedafnamelocaties NIPT

Per januari 2024 zijn er enkele nieuwe bloedafnamelocaties bijgekomen. Ook zullen er in de komende periode enkele locaties sluiten. Het actuele overzicht is te vinden op Peridos.nl.

Juiste BSN bij aanvraag NIPT

Het is belangrijk te controleren of de BSN van de zwangere in de aanvraag juist is (of leeg bij geen BSN), dit om te voorkomen dat een zwangere opnieuw bloed moet laten prikken.

Landelijke webinars prenatale screening 2024

In 2024 organiseren de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) twee webinars. Op 9 april over casuïstiek en op 19 november een algemeen webinar.

december 2023
Start opleiding ETSEO-echoscopist

Ook in 2024 is er een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Als je wilt deelnemen, meld je dan nu aan!

Succesvolle regiobijeenkomst SPSNN

Op maandag 11 december vond onze jaarlijkse regiobijeenkomst plaats, dit keer bij Van der Valk-Hoogkerk. Tijdens deze avond stonden we stil bij de NIPT nevenbevindingen en het ETSEO.

Tarieven prenatale screening 2024

De tarieven voor counseling en SEO zijn met ingang van 2024.

Financiering TTSEO per 1-1-2024 – informatie voor echoscopisten

Per 1 januari 2024 wordt ook het tweede trimester SEO (TTSEO) uitbetaald door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. De uitbetaling van het tweede trimester SEO verloopt vrijwel gelijk aan die van het eerste trimester SEO. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Aanpassingen in kwaliteitseisen TTSEO

In de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester SEO is de toelichting bij de beoordeling van het laterale ventrikelsysteem aangepast.

Echoapparatuur aan vervanging toe? Meld het ons!

Vanwege de implementatie van het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur voert het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) acceptatietesten uit bij alle echoapparaten die echocentra gebruiken voor de prenatale screening. Meld de aanschaf van nieuwe echoapparatuur altijd bij het RC en het LRCB.

Financiering TTSEO per 1-1-2024 – informatie voor counselors

Vanaf 1 januari 2024 betalen de Regionale Centra ook de TTSEO uit. In tegenstelling tot het ETSEO of de NIPT doet een counselor geen aanvraag voor een TTSEO in het bronsysteem of Peridos.

Psychische impact van NIPT-nevenbevinding

Een nevenbevinding kan veel psychologische impact hebben op zwangere vrouwen. Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat 85% van de zwangeren veel zorgen hadden na een nevenbevinding. De vrouwen met een foetale of placenta afwijking als origine voor de nevenbevinding waren ongeruster dan vrouwen met waarbij de nevenbevinding een maternale oorzaak had. Het onderzoek is uitgevoerd door Iris Bakkeren en collega’s in het kader van de TRIDENT-2 studie.

Beperkte NIPT-bloedafname rondom de feestdagen

Let op, rondom de feestdagen kan er beperkt NIPT worden afgenomen. Wil je als counselor de zwangere hier goed over informeren!

Presentatie NIPT regiobijeenkomst 11 december 2023

Vraag op tijd een overeenkomst aan en geef wijzigingen door. 

Vraag een samenwerkingsovereenkomst of kwaliteitsovereenkomst op tijd aan. Houd rekening met ongeveer 4 weken voor het verwerken van de aanvraag. Verandert de personele bezetting? Geef dan de wijziging zo snel mogelijk door.

Sluiting NIPT-laboratoria tijdens de feestdagen

De NIPT-laboratoria zijn tijdens de feestdagen gesloten, dat heeft consequenties voor de bloedafname in deze periode. Check de openingstijden bij de NIPT bloedafname organisaties.

Terugblik webinar dinsdag 14 november

Het landelijk webinar is live bekeken door 1675 kijkers. De helft van het aantal kijkers gaf een mooie 8 voor het webinar, 14% zelfs een 9 en een kwart een 7. Bijna iedereen gaf aan nieuwe kennis te hebben opgedaan.

AVG: Let op welke gegevens je deelt!

Wanneer je een vraag hebt over een specifieke NIPT aanvraag of wanneer er iets niet goed is gegaan met een NIPT aanvraag, kun je contact opnemen met de helpdesk Peridos of het Regionaal Centrum. Let erop dat je in deze communicatie alleen ‘anonieme’ gegevens verstuurd.

Alertheid bij invullen BSN-nummer bij aanvraag NIPT

Bij de aanvraag NIPT is het belangrijk dat de counselor en de BAO (bloedafname organisatie) het juiste BSN invult, of deze leeg laat wanneer de zwangere geen BSN heeft. Om te voorkomen dat een zwangere opnieuw bloed moet laten prikken.

Voorbereidingen nieuwe financiering TTSEO

Per 1 januari 2024 vinden er wijzigingen in de financiering van het tweede trimester SEO plaats. Als voorbereiding op de nieuwe wijze van financiering van het TTSEO, worden ook de contracten met de echocentra herzien.

Update over het onderzoek naar capaciteit eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten

Meer dan 400 echoscopisten en praktijkverantwoordelijken van echocentra hebben de vragenlijst ingevuld voor het onderzoek naar de capaciteit onder eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten. De komende maanden worden de data uit de vragenlijsten en de gegevens van de opleidingen door het projectteam verwerkt. Naar verwachting worden de voorlopige resultaten begin 2024 opgeleverd.

Melding bij aanvrager NIPT na 14 dagen

Als een aanvraag NIPT 8 dagen openstaat, krijg je als aanvrager automatisch een bericht in Peridos. Dit bericht zal binnenkort niet meer na 8 dagen maar na 14 dagen worden gestuurd.

oktober 2023
Meedoen aan onderzoek over voorlichtingsmaterialen

Voordat het RIVM-CvB kan beoordelen of nieuwe voorlichtingsmaterialen toegevoegd worden aan de landelijke voorlichtingsmaterialen van het RIVM, is het van belang om inzicht te krijgen of deze aansluiten bij de wensen, behoeften van de verloskundigen en de praktische toepasbaarheid. De onderzoeksgroep is nog op zoek naar praktijken en verloskundigen die mee willen doen aan het onderzoek!

Financiering TTSEO

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zal het tweede trimester SEO (TTSEO) vanaf 1 januari 2024 worden vergoed vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de Zorgverzekeringwet. Op dit moment krijgen alle betrokkenen via gerichte mails van de Regionale Centra informatie over de veranderingen en tijdens de landelijke webinar op 14 november zal er een korte presentatie gegeven worden.

Opleiding TTSEO

Fontys start in januari 2024 een nieuwe opleiding TTSEO, UMC Utrecht start deze opleiding jaarlijks in september/oktober bij voldoende aanmeldingen en Hogeschool Inholland biedt de opleiding ook aan. De overige opleidingsinstituten die de opleiding TTSEO aanbieden staan vermeld op pns.nl.

Wijzigingen bloedafnamelocaties NIPT

De Regionale Centra controleren ieder kwartaal of bloedafnamelocaties voldoen aan de gestelde kwaliteitsindicatoren. Het niet voldoen aan kwaliteitsindicatoren kan betekenen dat een bloedafnamelocatie sluit. Het kan dus goed zijn dat er bloedafnamelocaties vanaf enig moment niet meer beschikbaar zijn voor de NIPT. We vragen counselors hierop alert te zijn en de actuele informatie te raadplegen via peridos.nl.

Wijzigen aanvraag NIPT met of zonder nevenbevindingen

Wat te doen als een zwangere aangeeft dat ze haar keuze voor een NIPT met of zonder nevenbevindingen wil laten aanpassen? De aanvrager (counselor) kan een aanvraag NIPT met of zonder nevenbevindingen zelf in het bronsysteem of in Peridos wijzigen tot het moment dat het bloed is gearriveerd op het laboratorium. Hierna kan de aanvraag niet meer worden aangepast.

Geef alleen het NIPT aanvraagformulier aan de zwangere mee

Bij de aanvraag van de NIPT worden twee formulieren gegenereerd door Peridos. Geef het aanvraagformulier aan de zwangere mee naar de BAO en niet de bevestigingsmail. Op de bevestigingsmail staat geen BSN. De BAO kan dan niet op een goede manier de identiteit van de zwangere controleren.

NIPT – besluit VWS

In februari 2023 adviseerde de Gezondheidsraad aan VWS om zwangeren bij de NIPT geen keuze meer te geven voor NIPT met of zonder nevenbevindingen. Minister Kuipers van VWS heeft dit advies opgevolgd. Komende tijd zal het RIVM in samenwerking met de beroepsgroepen en Regionale Centra het besluit doorvoeren. Naar verwachting duurt het 1 tot 1,5 jaar tot de verandering ingaat. Tot die tijd blijft de screening met de NIPT zoals het nu is.

september 2023
Nieuwe wijze van financieren en uitbetalen TTSEO

Per 1 januari 2024 wordt het tweede trimester SEO (TTSEO) vergoed vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de zorgverzekering. De uitbetaling van het TTSEO zal vanaf dan grotendeels hetzelfde verlopen als die van het eerste trimester SEO (ETSEO).

Tarief TTSEO 2024: rectificatie

In de nieuwsbrief van augustus zijn de tarieven gepubliceerd die per 1 januari 2024 gelden voor het ETSEO en het TTSEO. Helaas zijn daarbij voor het nieuwe TTSEO-tarief per ongeluk twee getallen omgewisseld: het juiste tarief is € 185,26 (en niet € 185,62).

Oproep voor alertheid bij correct invullen BSN

Bij de aanvraag NIPT is het belangrijk dat de counselor en de BAO (bloedafname organisatie) het juiste BSN invult, of deze leeg laat wanneer de zwangere geen BSN heeft!

Kostprijsonderzoek counseling prenatale screening

Vanaf 1 januari 2025 wordt de counseling niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet betaald, maar vanuit de Rijksbegroting via de Regionale Centra. Het doel van het onderzoek is een door het veld gedragen kostprijs van het counselinggesprek over prenatale screening. Met deze kostprijs kan VWS eind 2023 (op advies van het RIVM) een passend tarief vaststellen.

Registratie in Peridos van e-learning counseling prenatale screening

Ben je geen verloskundige, of sta je niet geregistreerd in het KNOV deelregister? Dan dien je zelf door te geven aan het Regionaal Centrum welke bijscholing je hebt gevolgd. Dit geldt vanaf september óók voor de verplichte e-learning counseling prenatale screening.

Vragenlijsten onderzoek echocentra

Dit najaar worden er twee vragenlijsten verspreid voor onderzoeken onder echocentra en echoscopisten. Het betreft twee onderzoeken: een onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van echocentra en de kwaliteit van het TTSEO en een onderzoek naar de capaciteit onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland. Wij vragen hiervoor jullie medewerking.

Gezocht: counselors, echoscopisten en praktijkmanagers/houders prenatale screening voor kort interview

Het RIVM is op zoek naar mensen voor een kort telefonisch interview (max 20 minuten) in oktober. Dit in het kader van het verbeteren van informatie over de prenatale screening; betere vindbaarheid en toegankelijker voor gebruikers.

Webinar Landelijke bijscholing prenatale screening 2023

Op 14 november 2023 van 15.00-17.00 uur is een landelijke online bijscholing over nieuwe ontwikkelingen in de prenatale screening.

augustus 2023
Start opleiding TTSEO in september

Bij Hogeschool Inholland, Fontys en UMCU zijn er nog enkele opleidingsplaatsen TTSEO beschikbaar, start september 2023.

Meedenkers gezocht!

Wat vind jij belangrijk in de uitvoering van de prenatale screening? Wat zijn voor jou drijvende waarden in je werk? Heb jij ideeën over hoe we om moeten gaan met ethische vragen in de prenatale screening? Denk en praat mee! In november beginnen we met Dialoogtafels: een project waarin we met elkaar in gesprek willen gaan over ethiek en kwaliteit in de prenatale screening. Vind je het leuk om hierover mee te praten? Meld je dan als deelnemer!

Nieuwe tarieven ETSEO en TTSEO per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt het TTSEO bekostigd vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet. Het nieuwe tarief voor het TTSEO bedraagt € 185,62. Voor het ETSEO bedraagt het tarief € 148,92.

Aanvraagformulier NIPT op papier meegeven

Om administratieve fouten te voorkomen, waardoor het NIPT-lab het bloed niet kan koppelen aan de zwangere en er dus geen analyse kan plaatsvinden, geef de zwangere altijd een print van het aanvraagformulier NIPT uit Peridos mee.

Informeren zwangere over reden van tweede afname NIPT

Wanneer er geen uitslag is van de NIPT kan je als counselor in de uitslagbrief lezen wat de reden daarvoor is. Er wordt geadviseerd om deze reden ook aan de zwangere te vertellen, wanneer zij opnieuw bloed voor NIPT moet laten afnemen.

Spiegelrapportages 2022

Door wijzigingen in de rapportagetool van Peridos zijn de spiegelrapportages 2022 helaas vertraagd. In het najaar zal elke zorginstelling een spiegelrapportage 2022 ontvangen.

juni 2023
Onderzoek naar capaciteit ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland

Het RIVM-CvB, de RC's en CLBPS starten vanaf deze zomer een onderzoek naar de capaciteit onder SEO-echoscopisten in Nederland. Het doel is inzicht krijgen in het capaciteitsvraagstuk onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland.

Leidraad TTSEO – navelstrenginsertie in de placenta niet te beoordelen

Wanneer je bij het TTSEO de navelstrenginsertie in de placenta niet (goed) kunt beoordelen, dien je het onderzoek te herhalen. Bij voorkeur binnen hetzelfde bezoek, net zoals dat geldt bij de andere structuren.

TTSEO logboekbeoordeling

De TTSEO-leidraad is per 1 juni 2023 ingegaan. De RC’s voeren de logboekbeoordelingen tot 1 januari 2024 uit met het oude scoreformulier (passend bij het SEO-modelprotocol dat geldig was tot 1 juni 2023).​​​ Vanaf 1 januari 2024 gebruiken de RC’s een nieuw scoreformulier waarop de beelden getoetst worden conform de nieuwe SEO-leidraad.

TTSEO registratie en uitbetaling

Per 1 januari 2024 zullen de RC’s de uitgevoerde TTSEO’s uitbetalen aan de echocentra, vergelijkbaar met de werkwijze bij het ETSEO. Daarvoor is complete registratie van de TTSEO’s in Peridos belangrijk.

Verwijzing naar PND-centra na afwijkende of mislukte NIPT

Wanneer je een zwangere na een afwijkende of mislukte NIPT-uitslag naar een PND-centrum verwijst, stuur dan de NIPT-uitslag mee met de verwijzing. De PND-centra beschikken zelf niet over de NIPT-uitslag.

Nieuwe NIPT-aanvraag? Geef juiste aanvraagformulier mee

Met enige regelmaat geeft de counselor een aanvraagformulier van een ‘oude’ al ‘afgeronde’ NIPT-aanvraag mee aan de zwangere om bloed af te laten nemen. Dit zorgt voor problemen bij de bloedafname; het proces zal hierdoor vastlopen. Aanvraagformulieren kunnen namelijk maar voor één bloedafname gebruikt worden.

Verzoek aan counselors; zwangeren ID meenemen voor bloedafname NIPT

Willen jullie zwangere vrouwen er dringend op wijzen hun ID mee te nemen wanneer ze gaan bloedprikken voor de NIPT.

Nieuwe versie Kwaliteitseisen Informed consent & privacy

Het document Kwaliteitseisen Informed consent en privacy is geactualiseerd tot versie 7.1.

Registratie in deelregister counseling KNOV

Als counselor moet je 20 accreditatiepunten halen in de bijscholingsronde die loopt van 2022 t/m 2026. De Regionale Centra monitoren de voortgang van de gevolgde bijscholing en toetsen deze tussentijds. Hiervoor kijken de RC's naar de bijscholing die in Peridos is vastgelegd. Wanneer je je als verloskundige inschrijft bij het deelregister counseling van het KNOV, worden de accreditatiepunten voor de counseling automatisch bijgeschreven in Peridos en anders ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de punten in Peridos worden bijgeschreven.

Vroege echo: vermeld de aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer

Wanneer je een vroege echo maakt vanwege vitaliteit, bloedverlies en/of termijn, vermeld dan eventuele aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer, zodat de counselor dit bij de NIPT-aanvraag kan registreren.

mei 2023
Vragen aan de IMITAS onderzoeksgroep

De IMITAS onderzoeksgroep kan gemaild worden bij vragen over de IMITAS studie. Regelmatig ontvangt de onderzoeksgroep vragen die niet gaan over de studie, maar over het ETSEO zelf. Deze vragen horen niet bij hen thuis.

Bewaartermijn & bewaarplicht

Je bent als zorgverlener verplicht om een patiëntdossier 20 jaar te bewaren of zoveel langer als nodig voor het verlenen van goede zorg. De ‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ zegt dat je als zorgverlener verplicht bent een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel hierbij is dat een zorgverlener een bewaarplicht heeft van twintig jaar na de laatste wijziging in het dossier.

Informeren counselors over nieuwe TTSEO leidraad

Op 1 juni 2023 treedt de herziene leidraad tweede trimester SEOleidraad tweede trimester SEO in werking. Naast het onderzoek naar aangeboren lichamelijke afwijkingen van de foetus, biedt deze leidraad aanbevelingen hoe te handelen bij afwijkende obstetrische parameters.

Update informatie NIPT

Alle informatie die over de NIPT te vinden is, is herzien.

Bericht in Peridos? Neem direct contact op met de zwangere

Als een aanvraag 8 dagen openstaat, krijg je automatisch een bericht in Peridos. Het is op dat moment belangrijk direct contact op te nemen met de zwangere om te achterhalen waarom de aanvraag nog openstaat. 

Print altijd het aanvraagformulier

Wij merken dat er soms een schermprint wordt gemaakt in plaats van een uitdraai van het aanvraagformulier uit Peridos. Dit heeft tot gevolg dat er een slechte kwaliteit is waardoor de barcode niet te scannen is. Print altijd het aanvraagformulier.

Status NIPT bloedbuizen in te zien in Peridos

De drie NIPT-laboratoria krijgen met regelmaat vragen van counselors over wat de status van de NIPT aanvraag is. De status kun je zelf in Peridos opzoeken, kom je er niet uit neem dan contact op met de Peridos helpdesk.

Uitslagtermijn NIPT terug naar 10 dagen

De uitslagtermijn van de NIPT is per 15 mei 2023 terug naar 10 kalenderdagen. Bij de start van de NIPT per 1 april werd nog rekening gehouden met een  uitslagtermijn tot maximaal 21 kalenderdagen. Slechts in een enkel geval is de termijn langer geweest dan 10 dagen. Het is dan ook niet meer nodig de langere uitslagtermijn aan te houden.

Vragenlijst studie ‘mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT’

De afdeling Verloskunde van het UMC Utrecht start een studie naar een mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT: het voorspellen van zwangerschapscomplicaties (AFFIRM-studie). Zorgverleners en zwangeren kunnen deelnemen aan deze studie door het invullen van een online vragenlijst over de nieuwe toepassing. Ben je verloskundige of gynaecoloog? We zijn benieuwd naar jouw mening over een mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT.

Wijziging rollen Peridos

Vanwege de eisen aan de bescherming van persoonsgegevens vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de NEN-7510 Informatiebeveiliging in de zorg, zijn er enkele wijzigingen in de rollen en rechten in Peridos.

Webpagina ‘Vind een echocentrum in uw regio met overcapaciteit’

De webpagina zal in juni uit de lucht worden gehaald. Indien er nog gebruik wordt gemaakt van deze pagina, neem dan contact op via platform@clbps.nl.

Onderzoek naar relatie tussen kenmerken echocentra en kwaliteit van het TTSEO

In april is IQ Healthcare van het Radboudumc Nijmegen een onafhankelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen de kenmerken van een echocentrum en de kwaliteit van het TTSEO. Voor aanvullende informatie is het mogelijk dat echocentra een vragenlijst ontvangen of dat zij worden benaderd met extra vragen over de organisatie, om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Vanaf het begin dit jaar wordt het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur geïmplementeerd. Het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is volop bezig met het testen van de echoapparatuur in echocentra. Tijdens het webinar van 18 april is een toelichting gegeven over het kwaliteitssysteem en zijn er vragen gesteld. Antwoorden en meer informatie vind je hier.

ETSEO- en TTSEO-tarieven

In opdracht van het RIVM heeft KPMG een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Het rapport is aangeboden aan VWS. Het is nog niet bekend of VWS het voorstel voor herziening van beide tarieven overneemt. Per 1 januari 2024 zal de uitbetaling van het TTSEO, net zoals het ETSEO, via de RC's gaan worden uitgevoerd.

Registratie TTSEO in bronsystemen

De bronsystemen voor registratie van het TTSEO volgens de nieuwe leidraad moeten uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn.

Kwaliteitsbeoordeling TTSEO

Vanaf 1 januari 2024 zal de TTSEO-logboekbeoordeling plaatsvinden volgens de nieuwe leidraad.

Implementatie leidraad TTSEO

Vanaf 1 juni 2023 dient het TTSEO volgens de nieuwe Leidraad TTSEO gehanteerd te worden, zowel door counselors als door echoscopisten.