Filteren
Publicatie datum
Onderwerp

Het laatste nieuws.

Filteren
Publicatie datum
Onderwerp
Gezocht: nieuwe leden voor de Raad van Advies SPSNN

De SPSNN heeft een Raad van Advies. Deze adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over de uitvoering van de prenatale screening op aangeboren aandoeningen in de regio Noordoost Nederland. Denk hierbij aan de kwaliteit uitvoering prenatale screening, toekomstige ontwikkelingen en de werkwijze van de SPSNN bij de uitvoering van haar kwaliteitsborgende taken. Vergaderingen worden 2x per jaar (mei en oktober) gehouden digitaal of bij de SPSNN, in aanwezigheid van het bestuur van de SPSNN. De leden van de Raad van Advies krijgen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Counselings- en SEO gegevens maandelijks aanleveren!

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO gegevens maandelijks aangeleverd te worden!

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners

Omdat een zorgverlener in meerdere regio's werkzaam kan zijn, hebben de Regionale Centra (RC) afgesproken om per zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van de zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype en is het aanspreekpunt voor de zorgverlener.

Aantal counselingsgesprekken in 2021

Let erop dat, u als counselor, voldoende gesprekken voert in 2021. De norm voor 2021 is 35 gesprekken. Indien u in 2021 langdurig afwezig bent, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Combinatietest gestopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom te doen. De informatiefolders worden aangepast en zijn rond december te bestellen.

NIPT-laboratoria per april 2023

Het RIVM-CvB bereidt de invoering van de NIPT voor als regulier screeningsprogramma vanaf 1 april 2023. De aanbesteding van de NIPT-laboratoria is inmiddels afgerond.

Landelijk webinar casuïstiek prenatale screening

Op dinsdag 30 november organiseren de Regionale Centra een landelijke casuïstiekbespreking.

oktober 2021
Voorlopig nog geen nieuwe contracten voor TTSEO en counseling

In tegenstelling tot eerdere planning/berichtgeving zal de ingangsdatum van het vernieuwde contract en de kwaliteitsovereenkomst TTSEO en counseling niet 1 oktober zijn. Momenteel is nog niet bekend wanneer de contracten/kwaliteitsovereenkomsten wel beschikbaar zullen zijn.

september 2021
CLBPS – NEN 7510 gecertificeerd

In de prenatale screening werken we met privacy gevoelige informatie van zwangeren en zorgverleners. We zijn daarom trots op het CLBPS dat in augustus 2021 het NEN7510-certificaat heeft behaald voor informatiebeveiliging in de zorg.

Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO gegevens

Met ingang van 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO gegevens iedere maand in Peridos aangeleverd worden!

Update Draaiboek en E-learning Prenatale screening

Het Draaiboek Prenatale screening en de E-learning prenatale screening zijn aangepast op de situatie waarin de combinatietest niet meer wordt aangeboden, De geactualiseerde versies zijn begin oktober beschikbaar.

Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening

Sinds kort zijn voor de prenatale screening animatievideo's beschikbaar over de NIPT, de 13 wekenecho en de 20 wekenecho. Deze korte video's zijn voor een brede groep zwangeren te begrijpen en bedoeld als eerste kennismaking met de screening.

Landelijke webinars prenatale screening najaar 2021

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. U kunt zich hiervoor alvast aanmelden!

Registratie bijscholing counselors

De huidige bijscholingsronde voor counselors loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer of uw bijscholingen goed in Peridos zijn vastgelegd!

NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering

Zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering kunnen met ingang van 1 oktober 2021 in aanmerking komen voor de NIPT indien zij onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland.

Rectificatie indicatie verwijzing NIPT!

In tegenstelling tot wat eerder is bericht zijn 'leeftijd zwangere jonger dan 16 jaar'en 'zwangere is niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven' GEEN indicaties voor verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (PND-centrum).

Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest!

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards en patausyndroom. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.

Privacyverklaring voor zwangeren en zorgverleners

In Peridos worden gegevens vastgelegd over zwangeren en zorgverleners. De privacyverklaring voor zwangeren legt uit hoe de gegevensverwerking verloopt bij het onderzoek naar down- edwards- en patausyndroom (de NIPT) en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (de 13 wekenecho en 20 wekenecho). In de privacyverklaring voor zorgverleners is o.a. beschreven welke persoonsgegevens worden vastgelegd en waarom.

Startende zorgverlener en Peridos

Als startende zorgverlener bent u bevoegd counselingsgesprekken te voeren en/of SEO’s te verrichten als u een geldige kwaliteitsovereenkomst heeft met een regionaal centrum én voldoet aan de hierin vermelde kwaliteitseisen.

Meer vroege zwangerschapsafbrekingen, maar minder babysterfte bij aangeboren afwijkingen door prenatale screening

In een recente studie, uitgevoerd met gegevens van Eurocat Noord-Nederland van 8535 kinderen met aangeboren afwijkingen die tussen 2001 en 2017 in Noord-Nederland zijn geboren, is voor het eerst in kaart gebracht welk effect de prenatale screening heeft op zwangerschapsuitkomsten in Nederland. Er worden meer zwangerschappen afgebroken, maar de sterfte rondom de geboorte daalde bij kinderen met een aangeboren afwijking.

juni 2021
Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. Hierdoor kan de kwaliteit van de combinatietest niet goed meer geborgd worden.

Counselors krijgen meer regie over bijscholing

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale screening. In de nieuwe opzet van de bijscholing krijgt de counselor meer regie en keuzevrijheid en ligt de nadruk op leren met én van elkaar.

Deelname TrainTool laatste kans!

Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het niet meer mogelijk om deel te nemen. De accreditatie komt dan ook te vervallen, waardoor er geen punten meer kunnen worden toegekend. Wil je deze toets (TrainTool) nog maken om te voldoen aan de opleidingseisen? Meld je dan snel aan via de SPSNN.

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast

De Programmacommissie heeft besloten om 35 counselingsgesprekken als norm te hanteren in 2022 en 2023. Dit betreft een tijdelijke situatie. Ook voor 2021 zal de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.

Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe overeenkomst zal de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het eerste trimester SEO.

Wijziging in kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz.

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO?

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Het doen van een SEO vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning. Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde uitbetaling van SEO's door zorgverzekeraars. Lees hier hoe u dit kunt oplossen.

Verzoek IMITAS-studie: maandelijkse aanlevering gegevens!

Voor de IMITAS-studie is het belangrijk om op tijd verschillende vragenlijsten aan zwangeren te kunnen versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om vanaf 1 augustus 2021 maandelijks de counselings- én tweede trimester SEO gegevens aan Peridos aan te leveren in plaats van elke drie maanden.

Webinar 15 juni 2021 terugkijken!

Op dinsdag, 15 juni 2021 vond het Webinar eerste trimester SEO; aanvraag, registratie, uitslag en betaling, plaats.

april 2021
Aantal verrichtingen in 2020

In mei ontvangen counselors en echoscopisten bericht van de SPSNN over het aantal verrichtingen uitgevoerd in 2020. We baseren ons op de gegevens die zijn vastgelegd in Peridos op 1 april 2021.

Traintool

In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de counselingsnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen opriep, kan je in dit nieuwsbericht een toelichting lezen over de counselingsnorm en Traintool.

Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname noodzakelijk

Let op: een zwangere kan alleen bloed laten prikken voor de NIPT wanneer zij een papieren NIPT-aanvraagformulier bij zich heeft!

Echoapparatuur

Een echoapparaat aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, wanneer deze voldoet aan de kwaliteitseisen echoapparatuur, versie d.d. 23 maart 2017 (oude kwaliteitseis) dan wel aan de nieuwe versie van de kwaliteitseis van d.d. 12 oktober 2020, straks ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEO. Lees verder voor een aanvullende toelichting ten aanzien van de toepassing van de kwaliteitseis voor echoapparatuur.

ETSEO en TTSEO – eerste en tweede trimester SEO

Met de introductie van het eerste trimester SEO moet er een duidelijk onderscheid komen in teksten tussen het eerste en tweede trimester SEO. Daarom zullen de RC's voortaan de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners. In de communicatie naar zwangeren wordt gesproken over 13 wekenecho en 20 wekenecho.

maart 2021
NIPT

Soms wil een zwangere haar keuze voor het wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen bij een NIPT-aanvraag wijzigen. Dat kan nog tot het moment dat de informatie door het laboratorium is opgehaald. Dit kan wel leiden tot vertraging in de uitslag. De NIPT laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen als de zwangere haar definitieve keuze heeft gemaakt.

Peridos; dataset counseling

Per 1 april 2021 wordt de dataset counseling aangepast.

Het effect van de introductie van NIPT op deelname prenatale screening

Na de introductie van de NIPT als eerste test, voert ongeveer 46% van de zwangere vrouwen screening uit naar down-, edwards- en patausyndroom. Wel zijn er duidelijke regionale verschillen. Lees meer over het recent gepubliceerde onderzoek in dit nieuwsbericht.

Website CLBPS (Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening

De website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) is sinds kort in de lucht. Op de website is momenteel vooral informatie te vinden over de implementatie van het eerste trimester SEO en de te volgen (bij)scholing voor counselors en echoscopisten.

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

De Programma Commissie heeft de kwaliteitseisen voor de uitvoering van het eerste trimester SEO vastgesteld.

Bijscholing en aantal gesprekken counseling 2021

Hoeveel gesprekken moeten counselors voeren in 2021 en wat zijn de bijscholingseisen voor counselors die zijn afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?

Gewijzigde kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen voor het tweede trimester SEO zijn geactualiseerd. N.a.v. de implementatie van het eerste trimester SEO zijn ook (kleine) wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere kwaliteitseisen.

februari 2021
Bijscholing counseling 2021

De huidige bijscholingsronde voor counselors is met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. Nog niet aan alle scholingsonderdelen voldaan? Probeer dan om deze in 2021 alsnog te volgen.

Aanvraagproces NIPT verbeteren

Het traject van NIPT-aanvraag tot-uitslag is een ingewikkeld proces. We zijn op zoek naar praktijken die hun ervaringen rond het NIPT-aanvraagproces willen delen, om zorginstellingen te laten profiteren van elkaars ervaringen.

Traintool 2021

De toets counselingvaardigheden (Traintool) is nog te maken tot 1 september 2021.

Kwaliteitseisen bij aanschaf echoapparatuur

Voor echoapparatuur aangeschaft na 12 oktober 2020 gelden nieuwe kwaliteitseisen. Deze gelden ook voor 'tweedehands' echoapparatuur dat na 12 oktober wordt aangeschaft.

Meer hertesten na upgrade NIPT-straat

Het NIPT lab van het Amsterdam AMCV, locatie VUmc heeft een nieuwe versie van de NIPT-straat in gebruik genomen. Deze blijkt, vanwege de opgeschroefde eisen, in de praktijk iets vaker geen resultaat te geven. Daarom vraagt het NIPT laboratorium vaker een hertest en dus een nieuw bloedmonster.

januari 2021
Eerste trimester SEO nieuwsbrief 3 – januari 2021

In de komende maanden verschijnt regelmatig een aparte nieuwsbrief met belangrijke updates over de invoering van het eerste trimester SEO. In de nieuwsbrief van januari 2021 staat belangrijke informatie voor zorginstellingen en zorgverleners over bijscholing van counselors en opleiding van echoscopisten, het belang van een AGB code voor de uitbetaling van verrichtingen en het bestellen van informatiematerialen Lees hier de Nieuwsbrief Eerste Trimester SEO nummer 3, januari 2021.

Deelname aan onderzoeken

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de IMITAS onderzoeksgroep. In het Nieuwsbericht vindt u meer informatie over deze studie.

Peildatum toetsing aantal verrichtingen: 1 april 2021

Jaarlijks toetst de SPSNN het aantal verrichtingen van counselors en echoscopisten. 1 april 2021 is de peildatum. Het is daarom belangrijk dat zorginstellingen z.s.m. de gegevens over 2020 aanleveren aan Peridos. Vóór de zomer ontvangen counselors en echoscopisten een persoonlijke terugkoppeling van ons.

Registratie bijscholing counselors

De huidige scholingsronde voor counselors is met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. Counselors kunnen in Peridos controleren of alle scholing gevolgd in 2020 is vastgelegd. Net als in 2019 geldt dat indien er minder dan 50 gesprekken gevoerd zijn deelname aan TrainTool verplicht is.

Laat je mening horen over de bijscholing PNS!

Vrijdagochtend 29 januari a.s. van 9.30-12.00 uur is er een online bijeenkomst voor alle counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen over de scholing voor counselors. Tijdens deze bijeenkomst kunnen counselors meepraten over het onderwijskundig ontwerp voor de bij- en nascholing counseling vanaf 2022.

december 2020
Wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum

Vanaf 5 januari 2021 ontvangen alle zorginstellingbeheerders om de maand via 'Meldingen' in Peridos een verzoek om de zorgverlenergegevens, gekoppeld aan hun praktijk, te controleren. Hiermee worden de praktijkgegevens in Peridos up to date gehouden en voorkomen we onbevoegde toegang tot Peridos wat kan leiden tot datalekken.

Vragen en antwoorden webinar 9 november 2020

Tijdens het eerste webinar op 9 november zijn via de chat door deelnemers veel vragen gesteld over de behandelde onderwerpen. Deze vragen zijn aan de sprekers voorgelegd en beantwoord.

Terugblik webinar casuïstiekbespreking 30 november

Op 30 november organiseerden de gezamenlijke regionale centra een landelijke webinar casuïstiekbespreking, met ruim 1400 deelnemers. Lees hier een korte terugblik.

Tarieven prenatale screening 2021

De tarieven voor de prenatale screening 2021 zijn iets gewijzigd.

Verloskundigenpraktijken gevraagd voor deelname aan vragenlijststudie

Onderzoekers van de 'IMITAS-before' studie zoeken verloskundigenpraktijken die een vragenlijst willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en ervaringen met het tweede trimester SEO.

Informatiemateriaal scholing eerste trimester SEO

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is een informatiemap gemaakt voor scholing over het eerste trimester SEO. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten. Het informatiemateriaal kan vanaf nu kosteloos besteld worden.

Geen pretecho’s bij SEO

Wij willen alle echoscopisten en echopraktijken er op wijzen dat er geen pretecho's bij prenatale screeningsonderzoeken mogen worden aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 ook voor het eerste trimester SEO.

De serumscreening bij de combinatietest

Belangrijke informatie over de serumscreening bij de combinatietest: 1. Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse alleen op vrijdag 2. Insturen serum voor de combinatietest rondom Kerst/Nieuwjaar

Counselors: Laat uw stem horen

Bent u counselor, heeft u ideeën over de bij- en nascholing en wilt u die ideeën delen in een focusgroep of tijdens een telefonisch interview. Meldt u zich dan aan!

Informatiebeveiliging

In de prenatale screening hebben we te maken met vertrouwelijke gegevens. Door zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, kunnen we het risico op een datalek eenvoudig verminderen. Lees hier waar je op moet letten.

november 2020
Eerste trimester SEO nieuwsbrief 2 – november 2020

In de komende maanden zal regelmatig een aparte nieuwsbrief verschijnen met updates over de invoering van het eerste trimester SEO. Lees hier Nieuwsbrief Eerste Trimester SEO nummer 2, november 2020.

Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

Op 12 oktober zijn de nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) gepubliceerd. Deze eisen gelden alléén voor apparatuur die aangeschaft wordt/is na 12 oktober 2020 en gelden voor zowel het eerste als tweede trimester SEO. Naar aanleiding van enkele vragen zijn er twee wijzigingen doorgevoerd in de kwaliteitseisen.

Terugblik op webinar 9 november

Een terugblik op de eerste landelijke bijscholing over de prenatale screening georganiseerd door de gezamenlijke regionale centra. Het webinar is vanaf nu terug te kijken.

NIPT – Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail

Bij een niet-afwijkende uitslag van de NIPT, moet een zwangere ook een schriftelijke bevestiging krijgen. Dit mag, als de zwangere dat wenst, ook via een beveiligde mail.

Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd!

In 2022 start een nieuwe scholingsronde prenatale screening voor counselors. We zijn op zoek naar verloskundigen die willen meedenken over de inrichting van de aankomende scholingsronde prenatale screening.

oktober 2020
SEO en het coronavirus

Er zijn nieuwe richtlijnen voor de uitvoering van het SEO vanwege het coronavirus. De informatie op de website pre-en neonatale screeningen van het RIVM (PNS) is aangepast voor professionals en zwangeren. Lees hier welke nieuwe richtlijnen gelden.

Eerste trimester SEO nieuwsbrief 1 – oktober 2020

Vanaf deze maand zal regelmatig een aparte nieuwsbrief verschijnen met updates over de invoering van het eerste trimester SEO. Lees hier Nieuwsbrief Eerste Trimester SEO nummer 1, oktober 2020.

Bijscholing SEO-echoscopisten 2020/2021

Vanwege de coronacrisis zijn er minder mogelijkheden voor het volgen van bijscholing voor echoscopisten. Daarom is besloten om de bijscholingsronde 2020/2021 eenmalig aan te passen.

Bijscholing counselors 2019/2020/2021

Hoe zit het ook al weer met de bijscholingseisen voor counselors? Welke bijscholing moet je volgen als je niet aan 50 gesprekken komt of als je nog maar net bent afgestudeerd? In dit nieuwsbericht vatten we het nog eens voor je samen!

Oproep!

Verloskundigenpraktijken gezocht voor onderzoek naar redenen waarom zwangeren niet kiezen voor de NIPT

september 2020
E-learning Prenatale Screening

In de periode 1 mei 2019 tot 1 juni 2020 hebben 877 mensen deelgenomen aan de e-learning Prenatale screening. 70% van de deelnemers haalt de toets in één keer. De e-learning scoort gemiddeld een 7,7.

Traintool

Ongeveer 50% van de counselors die een uitnodiging ontvangt voor Traintool als vrijwillige bijscholing, maakt de toets. De feedback van de coaches wordt goed gewaardeerd, met gemiddeld een 8.

SEO en het coronavirus

De adviezen ten aanzien van het SEO en het coronavirus zijn enigzins gewijzigd. Belangrijkste wijziging is de toevoeging over verblijf in gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt.

NIPT ook beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen ook zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-invasieve prenatale test (NIPT) om te screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

Oproep voor counselors: doe mee aan #jouwkeuzeonzezorg

We zijn op zoek naar counselors die actief deel willen nemen aan een serie creatieve workshops om de kwaliteit van de counseling te verbeteren.

augustus 2020
NIPT beschikbaar bij alle meerlingzwangerschappen

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is vanaf 3 juni 2020 ook beschikbaar bij alle meerlingzwangerschappen.