Filteren
Publicatie datum
Onderwerp

Het laatste nieuws.

Filteren
Publicatie datum
Onderwerp
Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist

Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022

Kwaliteitstoets counseling

NIPT en eerste trimester SEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger

Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder

Mededeling over foutmelding BSN + geboortedatum

Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten

juli 2022
Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026

Vanaf 21 juli is op PNS.nl meer informatie te vinden over het kwaliteitssysteem echoapparatuur, die tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk wordt geïmplementeerd.

Nieuwe versie kwaliteitseisen counseling

Sinds 10 juni 2022 is een nieuwe versie van de kwaliteitseisen counseling gepubliceerd op pns.nl.

Deelname zwangeren <15 jaar aan eerste timester SEO en NIPT

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad (GR) heeft adviezen gepubliceerd aangaande de deelname van zwangeren van 15 jaar en jonger aan de NIPT en het eerste trimester SEO.

Landkaart echocentra met overcapaciteit

Op de website van CLBPS staat een landkaart met echocentra die ruimte hebben in hun spreekuren om eerste en/of tweede trimester SEO's uit te voeren. Echocentra die (tijdelijk) geen capaciteit hebben voor deze uitvoering, kunnen dit overzicht raadplegen en zwangeren verwijzen naar centra met meer mogelijkheden. Ook counselingpraktijken kunnen dit overzicht raadplegen.

Contact met de Peridos helpdesk

Om contact op te nemen met de Peridos helpdesk zijn er twee manieren, namelijk via het webformulier op peridos.nl en via het helpdesk mailadres.

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij uw Regionaal Centrum.

Incomplete eerste trimester SEO’s – abdominaal versus vaginaal

De beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige foetale ligging of maternale obesitas. Indien het niet mogelijk is alle orgaansystemen via een abdominaal uitgevoerde echo te beoordelen, dient een vaginale echo te worden aangeboden. Hierdoor kan de beeldvorming verbeteren.

Wijziging betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO

Vanaf 1 juli is er een wijziging in betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO. De eerste uitbetaling volgens de nieuwe werkwijze ontvangt u op uiterlijk 15 juli. Al deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van het document 'Tarieven en declaraties'.

Animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho

Communicatietip: Animatievideo's over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho. Sommige zwangeren lezen graag een folder of website tekst. Anderen hebben een voorkeur voor beeld en gesproken woord. Vooral voor deze laatste groep kunnen de animatievideo’s behulpzaam zijn.

Vertraging aanpassing foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

In een eerdere nieuwsbericht is aangegeven dat naar verwachting met de Peridos-release van juni zorginstellingbeheerders de bevoegdheid zouden krijgen om foute regels te verwijderen. Helaas heeft dit vertraging. Neem contact op met het Regionaal centrum of medewerkers van de helpdesk om foute regels te laten verwijderen.

Arbeidsmarktkrapte echocentra – Capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken

Begin mei is landelijk met een vragenlijst geïnventariseerd in hoeverre echocentra capaciteitsproblemen ervaren in de uitvoering van het eerste en/of tweede trimester SEO. Ook is gevraagd naar het aanbod van stageplekken vanwege de meldingen over beperkte doorstroom van echoscopisten. In totaal hebben 200 echocentra de vragenlijst ingevuld.

juni 2022
Foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

Sinds de Peridos release van 18 mei jl. worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch verwerkt. Ten onrechte staat in de handleiding ook beschreven dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos kunnen verwijderen. Helaas is dit nog niet mogelijk. In de volgende Peridos release (verwacht juni 2022) krijgen zorginstellingbeheerders de bevoegdheid om foute regels te verwijderen.

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn: een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO, een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en minimaal 500 TTSEO’s verricht voor de start van de opleiding.

Counseling eerste trimester SEO: noem vaginale echo

Bij het eerste trimester SEO wordt relatief vaak een vaginale echo aangeboden. Benoem deze mogelijkheid in het counselingsgesprek, zodat zwangeren beter voorbereid zijn op het onderzoek.

Controleer standaard én direct elke aanvraag eerste trimester SEO

Echocentra krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de counselor een aanvraag heeft gedaan in Peridos bij een termijn van uiterlijk 14+5 weken. Wij adviseren echocentra om het controleren van de aanvraag standaard in het werkproces op te nemen. Als een (tijdige) aanvraag ontbreekt, zal de echo niet uitbetaald kunnen worden.

Afspraak eerste trimester SEO tijdig aanvragen én inplannen

Alleen als de zwangere toestemming heeft gegeven mee te doen aan de wetenschappelijke studie mag het eerste trimester SEO worden ingepland en uitgevoerd. De termijn voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO is krap en echocentra hebben volle spreekuren. Daarom is het belangrijk dat de counselor de aanvraag direct na de termijnecho instuurt als bewijs van deze toestemming.

Informatie over prenatale screening in Oekraïens en Russisch

Op pns.nl staan animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho met tekst vertaald in het Oekraïens en Russisch.

mei 2022
Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht

Een correcte gegevensafdracht is belangrijk. Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren, de gegevens moeten nu vanuit het eigen bronsysteem via XML-berichten naar Peridos gestuurd worden. Het verzoek is dan ook om maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren. Voor een aantal bronsystemen staan handleidingen op Peridos.nl die u hierbij kunnen helpen. Vanaf de nieuwe Peridos release die op 16 mei in productie wordt genomen, worden alle XML-berichten automatisch verwerkt en niet meer handmatig door het Regionaal Centrum.

Nieuwe kwaliteitsaudit counselingpraktijken

In de tweede helft van 2022 start de nieuwe ronde kwaliteitsaudit counselingspraktijken. Eén keer per twee jaar vindt deze audit plaats met behulp van een digitale vragenlijst in Peridos. Hiermee wordt getoetst of de organisatie en uitvoering van de counseling binnen uw zorginstelling voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening. 

Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO

Halverwege 2022 worden er veranderingen in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO doorgevoerd. De uitbetaling door de Regionale Centra vindt dan uiterlijk op de 15e van de maand plaats. De financiële contactpersonen van de echocentra worden via een e-mail op de hoogte gesteld wanneer deze wijziging in periode van uitbetaling precies plaatsvindt.

Eerste stappen op weg naar kwaliteitssysteem echoapparatuur

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is - in nauw overleg met het RIVM-CvB en de Regionale Centra - hard bezig om een kwaliteitssysteem op te zetten voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening. Wij willen u informeren over de stand van zaken van dit kwaliteitssysteem en doen een oproep aan echocentra om mee te werken aan de eerste voorbereidingen voor het nieuwe systeem.

Landelijk webinar NIPT

Dinsdagmiddag 7 februari 2023 staat er een landelijk webinar gepland over de implementatie van de NIPT in de screening. Dit webinar is verplicht voor alle  counselors met een kwaliteitsovereenkomst voor de prenatale screening.

Kamerbrief NIPT

Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft op 14 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele implementatie van NIPT. Hierin staat dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief onderdeel wordt van de prenatale screening onder regie van het RIVM.

Sluitingsdagen NIPT laboratoria

De NIPT labs in de regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Let rond deze dagen op de duur van het transport van de bloedbuizen!

Starten met uitvoeren van SEO’s? Neem eerst contact op met de SPSNN

Wil je starten als TTSEO echoscopist, in een bestaande echopraktijk, of in je eigen (verloskundigen)praktijk, dan moet je met een aantal zaken rekening houden. Neem ruim op tijd contact op met de SPSNN om hierover te overleggen. Zo voorkom je verrassingen en mogelijk teleurstellingen.

april 2022
Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne

Op dit moment komt een grote groep vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland. De zwangeren uit deze groep vluchtelingen komen in aanmerking voor de prenatale screeningsprogramma’s volgens de in Nederland geldende afspraken.

Raad van Advies SPSNN

De SPSNN vindt contact met en feedback van counselors en echoscopisten uit de regio belangrijk. Daarom hebben wij een Raad van Advies ingesteld die fungeert als klankbord tussen de SPSNN en haar contractanten. Mocht je onderwerpen hebben die je graag in de Raad van Advies besproken wilt zien of wil je lid worden laat het ons weten.

Registratie vanishing twins in Peridos

In juni 2020 is de NIPT meerlingenstudie van start gegaan. Hierin wordt onderzocht hoe betrouwbaar de NIPT is bij meerlingzwangerschappen en vanishing twins. Het is daarom belangrijk dat de tweelingen, en met name de vanishing twins, goed geregistreerd worden in Peridos.

Gebruik niet-valide BSN

Wanneer een eerste trimester SEO of NIPT aanvraag wordt gedaan voor een zwangere zonder BSN in Peridos, dan wordt automatisch een Peridoscode gegenereerd. Er dient dan geen 'niet-valide BSN' vastgelegd te worden.

Nieuw: Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO-echoscopie

De kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO zijn vastgesteld en gepubliceerd op pns.nl.

Rapportage financiële gegevens

Op Peridos is een handleiding geplaatst met informatie hoe u financiële gegevens voor de jaarrekening van uw echocentrum uit Peridos kunt halen.

Maandelijkse gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO

Per 2022 is de wijze van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar Peridos veranderd. De gegevens worden nu via XML-berichten aan Peridos aangeleverd.

XML-bericht via Zorgmail/E-zorg

Via ZorgMail/E-zorg kan een XML-bericht verstuurd worden naar Peridos. Voor een aantal bronsystemen staan de handleidingen op de Peridos website.

Nieuwe collega bureau SPSNN

We hebben een nieuwe collega! Sinds 1 maart is Marleen Veenstra werkzaam bij de SPSNN als stafadviseur beleid en kwaliteit.

maart 2022
Waar kan een zwangere een SEO laten uitvoeren?

Op Peridos.nl is een handige zoekfunctie voor zorginstellingen met een overeenkomst voor de uitvoering van de prenatale screening (eerste of tweede trimester SEO) in de buurt. Wijs een zwangere er op dat zij een SEO laat maken bij een echopraktijk die een overeenkomst heeft met het regionaal centrum.

Handleiding voor echocentra

Binnenkort wordt op Peridos.nl een nieuwe handleiding voor echocentra met informatie over hoe financiële gegevens ten behoeve van een jaarrekening uit Peridos te halen zijn.

Vaardigheidstraining eerste trimester SEO

Op 11 en 25 maart 2022 worden vaardigheidstrainingen gegeven in het kader van de opleiding voor eerste trimester SEO-echoscopist. Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen vrij voor eerste trimester SEO-echoscopisten die deze training nog niet eerder hebben gevolgd, maar dit nog wel graag willen.

Nieuwe bijscholingsronde counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari 2022 van start gegaan. De bijscholingsronde heeft een looptijd van 5 jaar, van 1/1/2022 tot 31/12/2026. In deze 5 jaar moet je als counselor 20 accreditatiepunten behalen. Voor de prenatale screening zijn al verschillende bijscholingen geaccrediteerd, deze zijn te vinden op PE-online.

Aanvraag eerste trimester SEO

Zonder een aanvraag voor een eerste trimester SEO in Peridos, mogen echocentra geen eerste trimester SEO uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat de counselor een aanvraag voor het eerste trimester SEO doet. Dat kan via het eigen bronsysteem of handmatig in Peridos.

Wijziging toestemmingsformulier TRIDENT-2

Het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 is aangepast. Het nieuwe toestemmingsformulier is te vinden op de Peridos website. Gebruik dit nieuwe toestemmingsformulier bij de aanvraag voor een NIPT.

Versoepeling coronamaatregelen

Met ingang van 25 februari '22 is er een landelijke versoepeling van de coronamaatregelen. De mondkapjesplicht en de 1,5 meter maatregel vervallen. Voor zorgmedewerkers blijft het advies om mondneusmaskers te dragen. Zorgorganisaties kunnen aan hun bezoekers vragen om een mondneusmasker te dragen en om 1,5 meter afstand te houden.

Tarieven prenatale screening 2022

De tarieven voor de counseling, eerste trimester SEO en tweede trimester SEO met ingang van 2022 zijn bekend.

februari 2022
Vragenlijst voor counselingpraktijken over het eerste trimester SEO

Sinds 1 september kunnen zwangeren een ETSEO laten uitvoeren. We zijn benieuwd naar ervaringen van counselors over het counselen van zwangeren voor het ETSEO. We stellen het op prijs wanneer u een korte vragenlijst hierover wilt invullen.

Professionals- en publieksmonitor 2020 online

De publieksmonitor met algemene trends en professionalsmonitor met meer specifieke (regionale) informatie over de uitvoering van het screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO 2020 staan online.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) zet in opdracht van het RIVM de komende jaren een kwaliteitssysteem op voor echoapparatuur. Het LRCB benadert de komende periode alle echocentra om gegevens over de apparatuur en de locatie te verzamelen. Verdere informatie over de uitvoering van het kwaliteitssysteem volgt later in het jaar.

E-learning counseling prenatale screening inclusief eerste trimester SEO

De nieuwe e-learning counseling prenatale screening staat online. Deze e-learning is een samenvoeging van de e-learning prenatale screening en de e-learning eerste trimester SEO. Deze e-learning is verplicht onderdeel van de bijscholing voor counselors.

Landelijke webinars 2022

In 2022 bieden de regionale centra twee landelijke webinars aan, een casuïstiekbespreking op maandag 3 oktober 2022 en een algemeen webinar op dinsdag 22 november, steeds van 15-17 uur. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Nieuwe bijscholingsronde voor counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari van start gegaan. Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar tijd. U bepaalt zelf wat uw leerbehoeftes zijn en kiest bijscholing die hierbij past. Lees hier meer over de opzet van de bijscholing en het registreren van de accreditatiepunten.

Voorlichtingsmaterialen prenatale screening

Het gebruik van actuele voorlichtingsmaterialen over de prenatale screening is belangrijk. Zorg er ook voor dat de informatie op uw website up to date is. Er is een handige checklist verschenen om uw voorlichtingsmaterialen te controleren op correctheid en actualiteit.

Aanlevering counselings- en tweede trimester SEO gegevens

Veel zorginstellingen leveren de gegevens van counseling en TTSEOs van 2022 via XML-berichten aan in Peridos. We zijn heel blij dat dit voor heel veel praktijken en bronsystemen goed lukt. Voor de volledigheid van de gegevens vragen we zorginstellingen om de counseling en TTSEO gegevens van 2021 nog eenmalig via Excel bestanden aan te leveren.

Informatie over de websites van CLBPS en Peridos

Waar kan je informatie vinden over het gebruik van Peridos? En waar kan je informatie vinden over de webinars? Lees hier op welke websites deze informatie te vinden is.

Naamswijziging CLBPS

Het CLBPS heeft een nieuwe naam: 'Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening’.

december 2021
COVID-maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. is het belangrijk om zwangeren te (blijven) wijzen op de maatregelen bij de uitvoering van de screeningsonderzoeken: alleen de partner mag mee naar het onderzoek, draag een mondneusmasker en laat je testen bij klachten.

Informatiebeveiliging & Privacy

We werken in de prenatale screening met algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste zorgvuldigheid verwerkt dienen te worden. Wees daarom alert wanneer je gegevens verstuurt via de mail. Wat is veilig mailen en waar moet je op letten?

Wel of geen NIPT als ETSEO afwijkend is en vice versa

Wel of geen NIPT als het ETSEO afwijkend is? En wel of geen ETSEO als de NIPT afwijkend is? Lees meer in dit nieuwsbericht.

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten

Op 17 januari 2022 komen de geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners voor zowel counseling, ETSEO als TTSEO komen beschikbaar. Zorg er daarom voor dat je op of zo snel mogelijk na 17 januari in Peridos inlogt om de overeenkomst te accorderen. Daarna zijn de nieuwe overeenkomsten pas geldig.

Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. In vijf jaar dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp.

Evaluatie webinars najaar 2021 en aankondiging webinars najaar 2022

In november vonden twee landelijke webinars plaats. Deze werden goed gewaardeerd. Vanwege het succes van de webinars zullen de regionale centra ook in het najaar van 2022 twee landelijke webinars organiseren.

Traintool is definitief gestopt

De bijscholing counseling via TrainTool is definitief gestopt. In totaal hebben 1901 counselors de toets gemaakt. Deelnemers beoordeelden Traintool gemiddeld met een 6,5 en de coaches met een 8.

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 via xml

Vanaf 2022 moeten gegevens over counseling en het TTSEO zoveel mogelijk via xml-berichten aangeleverd worden.

Opleidingsplekken beschikbaar tweede trimester SEO opleiding

Er zijn opleidingsplekken beschikbaar voor de tweede trimester SEO opleiding. Deze start 28 januari 2022.

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO

In aanvulling op de wijziging in de kwaliteitsbeoordeling van de extremiteiten in het ETSEO, is de tekst in de kwaliteitsbeoordeling voor het TTSEO ook aangepast.

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO

Er is een aanvulling bij de beoordeling van de nekplooi/ NT en een wijziging in de beoordeling van de extremiteiten (armen en benen) in de kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO (ETSEO). In dit nieuwsbericht lees je er meer over.

Opleiding ETSEO echoscopist begin 2022

Begin volgend jaar is er opnieuw gelegenheid om de opleiding tot ETSEO-echoscopist te volgen. Wil je deze opleiding volgen en voldoe je aan de voorwaarden (je hebt een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO en je hebt minimaal 500 TTSEO's uitgevoerd, of verwacht dit aantal binnenkort te halen), meld je dan aan via de SPSNN.

november 2021
Gezocht: nieuwe leden voor de Raad van Advies SPSNN

De SPSNN heeft een Raad van Advies. Deze adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over de uitvoering van de prenatale screening op aangeboren aandoeningen in de regio Noordoost Nederland. Denk hierbij aan de kwaliteit uitvoering prenatale screening, toekomstige ontwikkelingen en de werkwijze van de SPSNN bij de uitvoering van haar kwaliteitsborgende taken. Vergaderingen worden 2x per jaar (mei en oktober) gehouden digitaal of bij de SPSNN, in aanwezigheid van het bestuur van de SPSNN. De leden van de Raad van Advies krijgen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Counselings- en SEO gegevens maandelijks aanleveren!

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO gegevens maandelijks aangeleverd te worden!

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners

Omdat een zorgverlener in meerdere regio's werkzaam kan zijn, hebben de Regionale Centra (RC) afgesproken om per zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van de zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype en is het aanspreekpunt voor de zorgverlener.

Aantal counselingsgesprekken in 2021

Let erop dat, u als counselor, voldoende gesprekken voert in 2021. De norm voor 2021 is 35 gesprekken. Indien u in 2021 langdurig afwezig bent, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Combinatietest gestopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom te doen. De informatiefolders worden aangepast en zijn rond december te bestellen.

NIPT-laboratoria per april 2023

Het RIVM-CvB bereidt de invoering van de NIPT voor als regulier screeningsprogramma vanaf 1 april 2023. De aanbesteding van de NIPT-laboratoria is inmiddels afgerond.

Landelijk webinar casuïstiek prenatale screening

Op dinsdag 30 november organiseren de Regionale Centra een landelijke casuïstiekbespreking.

oktober 2021
Voorlopig nog geen nieuwe contracten voor TTSEO en counseling

In tegenstelling tot eerdere planning/berichtgeving zal de ingangsdatum van het vernieuwde contract en de kwaliteitsovereenkomst TTSEO en counseling niet 1 oktober zijn. Momenteel is nog niet bekend wanneer de contracten/kwaliteitsovereenkomsten wel beschikbaar zullen zijn.

september 2021
CLBPS – NEN 7510 gecertificeerd

In de prenatale screening werken we met privacy gevoelige informatie van zwangeren en zorgverleners. We zijn daarom trots op het CLBPS dat in augustus 2021 het NEN7510-certificaat heeft behaald voor informatiebeveiliging in de zorg.

Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO gegevens

Met ingang van 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO gegevens iedere maand in Peridos aangeleverd worden!

Update Draaiboek en E-learning Prenatale screening

Het Draaiboek Prenatale screening en de E-learning prenatale screening zijn aangepast op de situatie waarin de combinatietest niet meer wordt aangeboden, De geactualiseerde versies zijn begin oktober beschikbaar.

Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening

Sinds kort zijn voor de prenatale screening animatievideo's beschikbaar over de NIPT, de 13 wekenecho en de 20 wekenecho. Deze korte video's zijn voor een brede groep zwangeren te begrijpen en bedoeld als eerste kennismaking met de screening.

Landelijke webinars prenatale screening najaar 2021

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. U kunt zich hiervoor alvast aanmelden!

Registratie bijscholing counselors

De huidige bijscholingsronde voor counselors loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer of uw bijscholingen goed in Peridos zijn vastgelegd!

NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering

Zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering kunnen met ingang van 1 oktober 2021 in aanmerking komen voor de NIPT indien zij onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland.

Rectificatie indicatie verwijzing NIPT!

In tegenstelling tot wat eerder is bericht zijn 'leeftijd zwangere jonger dan 16 jaar'en 'zwangere is niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven' GEEN indicaties voor verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (PND-centrum).

Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest!

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards en patausyndroom. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.

Privacyverklaring voor zwangeren en zorgverleners

In Peridos worden gegevens vastgelegd over zwangeren en zorgverleners. De privacyverklaring voor zwangeren legt uit hoe de gegevensverwerking verloopt bij het onderzoek naar down- edwards- en patausyndroom (de NIPT) en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (de 13 wekenecho en 20 wekenecho). In de privacyverklaring voor zorgverleners is o.a. beschreven welke persoonsgegevens worden vastgelegd en waarom.

Startende zorgverlener en Peridos

Als startende zorgverlener bent u bevoegd counselingsgesprekken te voeren en/of SEO’s te verrichten als u een geldige kwaliteitsovereenkomst heeft met een regionaal centrum én voldoet aan de hierin vermelde kwaliteitseisen.

Meer vroege zwangerschapsafbrekingen, maar minder babysterfte bij aangeboren afwijkingen door prenatale screening

In een recente studie, uitgevoerd met gegevens van Eurocat Noord-Nederland van 8535 kinderen met aangeboren afwijkingen die tussen 2001 en 2017 in Noord-Nederland zijn geboren, is voor het eerst in kaart gebracht welk effect de prenatale screening heeft op zwangerschapsuitkomsten in Nederland. Er worden meer zwangerschappen afgebroken, maar de sterfte rondom de geboorte daalde bij kinderen met een aangeboren afwijking.

juni 2021
Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. Hierdoor kan de kwaliteit van de combinatietest niet goed meer geborgd worden.

Counselors krijgen meer regie over bijscholing

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale screening. In de nieuwe opzet van de bijscholing krijgt de counselor meer regie en keuzevrijheid en ligt de nadruk op leren met én van elkaar.

Deelname TrainTool laatste kans!

Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het niet meer mogelijk om deel te nemen. De accreditatie komt dan ook te vervallen, waardoor er geen punten meer kunnen worden toegekend. Wil je deze toets (TrainTool) nog maken om te voldoen aan de opleidingseisen? Meld je dan snel aan via de SPSNN.

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast

De Programmacommissie heeft besloten om 35 counselingsgesprekken als norm te hanteren in 2022 en 2023. Dit betreft een tijdelijke situatie. Ook voor 2021 zal de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.

Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe overeenkomst zal de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het eerste trimester SEO.

Wijziging in kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz.

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO?

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Het doen van een SEO vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning. Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde uitbetaling van SEO's door zorgverzekeraars. Lees hier hoe u dit kunt oplossen.

Verzoek IMITAS-studie: maandelijkse aanlevering gegevens!

Voor de IMITAS-studie is het belangrijk om op tijd verschillende vragenlijsten aan zwangeren te kunnen versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om vanaf 1 augustus 2021 maandelijks de counselings- én tweede trimester SEO gegevens aan Peridos aan te leveren in plaats van elke drie maanden.