Filteren
Publicatie datum
Onderwerp

Het laatste nieuws.

Filteren
Publicatie datum
Onderwerp
Opnieuw NIPT-afname? Geef het juiste aanvraagformulier mee.

Mocht de NIPT niet gelukt zijn en de zwangere wil opnieuw de NIPT laten afnemen, zorg dan dat je een nieuwe aanvraag in Peridos doet en een nieuw aanvraagformulier meegeeft!

Hoge respons bij onderzoek naar kwaliteit TTSEO in relatie tot praktijkvariatie

Begin november van vorig jaar kregen ongeveer 300 contactpersonen van echocentra een vragenlijst toegestuurd in het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van het tweede trimester SEO in relatie tot praktijkvariatie. Meer dan 150 echocentra deden mee. Als het onderzoek is afgerond, worden de resultaten anoniem weergegeven in een onderzoeksrapport en een wetenschappelijk artikel.

Start basiscursus counselen

De volgende basiscursus counselen over prenatale screening staat gepland voor vrijdag 22 maart 2024 in Vinkeveen.

Wijziging in bloedafnamelocaties NIPT

Per januari 2024 zijn er enkele nieuwe bloedafnamelocaties bijgekomen. Ook zullen er in de komende periode enkele locaties sluiten. Het actuele overzicht is te vinden op Peridos.nl.

Juiste BSN bij aanvraag NIPT

Het is belangrijk te controleren of de BSN van de zwangere in de aanvraag juist is (of leeg bij geen BSN), dit om te voorkomen dat een zwangere opnieuw bloed moet laten prikken.

Landelijke webinars prenatale screening 2024

In 2024 organiseren de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) twee webinars. Op 9 april over casuïstiek en op 19 november een algemeen webinar.

december 2023
Start opleiding ETSEO-echoscopist

Ook in 2024 is er een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Als je wilt deelnemen, meld je dan nu aan!

Succesvolle regiobijeenkomst SPSNN

Op maandag 11 december vond onze jaarlijkse regiobijeenkomst plaats, dit keer bij Van der Valk-Hoogkerk. Tijdens deze avond stonden we stil bij de NIPT nevenbevindingen en het ETSEO.

Tarieven prenatale screening 2024

De tarieven voor counseling en SEO zijn met ingang van 2024.

Financiering TTSEO per 1-1-2024 – informatie voor echoscopisten

Per 1 januari 2024 wordt ook het tweede trimester SEO (TTSEO) uitbetaald door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. De uitbetaling van het tweede trimester SEO verloopt vrijwel gelijk aan die van het eerste trimester SEO. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Aanpassingen in kwaliteitseisen TTSEO

In de kwaliteitsbeoordeling van het tweede trimester SEO is de toelichting bij de beoordeling van het laterale ventrikelsysteem aangepast.

Echoapparatuur aan vervanging toe? Meld het ons!

Vanwege de implementatie van het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur voert het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) acceptatietesten uit bij alle echoapparaten die echocentra gebruiken voor de prenatale screening. Meld de aanschaf van nieuwe echoapparatuur altijd bij het RC en het LRCB.

Financiering TTSEO per 1-1-2024 – informatie voor counselors

Vanaf 1 januari 2024 betalen de Regionale Centra ook de TTSEO uit. In tegenstelling tot het ETSEO of de NIPT doet een counselor geen aanvraag voor een TTSEO in het bronsysteem of Peridos.

Psychische impact van NIPT-nevenbevinding

Een nevenbevinding kan veel psychologische impact hebben op zwangere vrouwen. Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat 85% van de zwangeren veel zorgen hadden na een nevenbevinding. De vrouwen met een foetale of placenta afwijking als origine voor de nevenbevinding waren ongeruster dan vrouwen met waarbij de nevenbevinding een maternale oorzaak had. Het onderzoek is uitgevoerd door Iris Bakkeren en collega’s in het kader van de TRIDENT-2 studie.

Beperkte NIPT-bloedafname rondom de feestdagen

Let op, rondom de feestdagen kan er beperkt NIPT worden afgenomen. Wil je als counselor de zwangere hier goed over informeren!

Presentatie NIPT regiobijeenkomst 11 december 2023

Vraag op tijd een overeenkomst aan en geef wijzigingen door. 

Vraag een samenwerkingsovereenkomst of kwaliteitsovereenkomst op tijd aan. Houd rekening met ongeveer 4 weken voor het verwerken van de aanvraag. Verandert de personele bezetting? Geef dan de wijziging zo snel mogelijk door.

Sluiting NIPT-laboratoria tijdens de feestdagen

De NIPT-laboratoria zijn tijdens de feestdagen gesloten, dat heeft consequenties voor de bloedafname in deze periode. Check de openingstijden bij de NIPT bloedafname organisaties.

Terugblik webinar dinsdag 14 november

Het landelijk webinar is live bekeken door 1675 kijkers. De helft van het aantal kijkers gaf een mooie 8 voor het webinar, 14% zelfs een 9 en een kwart een 7. Bijna iedereen gaf aan nieuwe kennis te hebben opgedaan.

AVG: Let op welke gegevens je deelt!

Wanneer je een vraag hebt over een specifieke NIPT aanvraag of wanneer er iets niet goed is gegaan met een NIPT aanvraag, kun je contact opnemen met de helpdesk Peridos of het Regionaal Centrum. Let erop dat je in deze communicatie alleen ‘anonieme’ gegevens verstuurd.

Alertheid bij invullen BSN-nummer bij aanvraag NIPT

Bij de aanvraag NIPT is het belangrijk dat de counselor en de BAO (bloedafname organisatie) het juiste BSN invult, of deze leeg laat wanneer de zwangere geen BSN heeft. Om te voorkomen dat een zwangere opnieuw bloed moet laten prikken.

Voorbereidingen nieuwe financiering TTSEO

Per 1 januari 2024 vinden er wijzigingen in de financiering van het tweede trimester SEO plaats. Als voorbereiding op de nieuwe wijze van financiering van het TTSEO, worden ook de contracten met de echocentra herzien.

Update over het onderzoek naar capaciteit eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten

Meer dan 400 echoscopisten en praktijkverantwoordelijken van echocentra hebben de vragenlijst ingevuld voor het onderzoek naar de capaciteit onder eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten. De komende maanden worden de data uit de vragenlijsten en de gegevens van de opleidingen door het projectteam verwerkt. Naar verwachting worden de voorlopige resultaten begin 2024 opgeleverd.

Melding bij aanvrager NIPT na 14 dagen

Als een aanvraag NIPT 8 dagen openstaat, krijg je als aanvrager automatisch een bericht in Peridos. Dit bericht zal binnenkort niet meer na 8 dagen maar na 14 dagen worden gestuurd.

oktober 2023
Meedoen aan onderzoek over voorlichtingsmaterialen

Voordat het RIVM-CvB kan beoordelen of nieuwe voorlichtingsmaterialen toegevoegd worden aan de landelijke voorlichtingsmaterialen van het RIVM, is het van belang om inzicht te krijgen of deze aansluiten bij de wensen, behoeften van de verloskundigen en de praktische toepasbaarheid. De onderzoeksgroep is nog op zoek naar praktijken en verloskundigen die mee willen doen aan het onderzoek!

Financiering TTSEO

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zal het tweede trimester SEO (TTSEO) vanaf 1 januari 2024 worden vergoed vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de Zorgverzekeringwet. Op dit moment krijgen alle betrokkenen via gerichte mails van de Regionale Centra informatie over de veranderingen en tijdens de landelijke webinar op 14 november zal er een korte presentatie gegeven worden.

Opleiding TTSEO

Fontys start in januari 2024 een nieuwe opleiding TTSEO, UMC Utrecht start deze opleiding jaarlijks in september/oktober bij voldoende aanmeldingen en Hogeschool Inholland biedt de opleiding ook aan. De overige opleidingsinstituten die de opleiding TTSEO aanbieden staan vermeld op pns.nl.

Wijzigingen bloedafnamelocaties NIPT

De Regionale Centra controleren ieder kwartaal of bloedafnamelocaties voldoen aan de gestelde kwaliteitsindicatoren. Het niet voldoen aan kwaliteitsindicatoren kan betekenen dat een bloedafnamelocatie sluit. Het kan dus goed zijn dat er bloedafnamelocaties vanaf enig moment niet meer beschikbaar zijn voor de NIPT. We vragen counselors hierop alert te zijn en de actuele informatie te raadplegen via peridos.nl.

Wijzigen aanvraag NIPT met of zonder nevenbevindingen

Wat te doen als een zwangere aangeeft dat ze haar keuze voor een NIPT met of zonder nevenbevindingen wil laten aanpassen? De aanvrager (counselor) kan een aanvraag NIPT met of zonder nevenbevindingen zelf in het bronsysteem of in Peridos wijzigen tot het moment dat het bloed is gearriveerd op het laboratorium. Hierna kan de aanvraag niet meer worden aangepast.

Geef alleen het NIPT aanvraagformulier aan de zwangere mee

Bij de aanvraag van de NIPT worden twee formulieren gegenereerd door Peridos. Geef het aanvraagformulier aan de zwangere mee naar de BAO en niet de bevestigingsmail. Op de bevestigingsmail staat geen BSN. De BAO kan dan niet op een goede manier de identiteit van de zwangere controleren.

NIPT – besluit VWS

In februari 2023 adviseerde de Gezondheidsraad aan VWS om zwangeren bij de NIPT geen keuze meer te geven voor NIPT met of zonder nevenbevindingen. Minister Kuipers van VWS heeft dit advies opgevolgd. Komende tijd zal het RIVM in samenwerking met de beroepsgroepen en Regionale Centra het besluit doorvoeren. Naar verwachting duurt het 1 tot 1,5 jaar tot de verandering ingaat. Tot die tijd blijft de screening met de NIPT zoals het nu is.

september 2023
Nieuwe wijze van financieren en uitbetalen TTSEO

Per 1 januari 2024 wordt het tweede trimester SEO (TTSEO) vergoed vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de zorgverzekering. De uitbetaling van het TTSEO zal vanaf dan grotendeels hetzelfde verlopen als die van het eerste trimester SEO (ETSEO).

Tarief TTSEO 2024: rectificatie

In de nieuwsbrief van augustus zijn de tarieven gepubliceerd die per 1 januari 2024 gelden voor het ETSEO en het TTSEO. Helaas zijn daarbij voor het nieuwe TTSEO-tarief per ongeluk twee getallen omgewisseld: het juiste tarief is € 185,26 (en niet € 185,62).

Oproep voor alertheid bij correct invullen BSN

Bij de aanvraag NIPT is het belangrijk dat de counselor en de BAO (bloedafname organisatie) het juiste BSN invult, of deze leeg laat wanneer de zwangere geen BSN heeft!

Kostprijsonderzoek counseling prenatale screening

Vanaf 1 januari 2025 wordt de counseling niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet betaald, maar vanuit de Rijksbegroting via de Regionale Centra. Het doel van het onderzoek is een door het veld gedragen kostprijs van het counselinggesprek over prenatale screening. Met deze kostprijs kan VWS eind 2023 (op advies van het RIVM) een passend tarief vaststellen.

Registratie in Peridos van e-learning counseling prenatale screening

Ben je geen verloskundige, of sta je niet geregistreerd in het KNOV deelregister? Dan dien je zelf door te geven aan het Regionaal Centrum welke bijscholing je hebt gevolgd. Dit geldt vanaf september óók voor de verplichte e-learning counseling prenatale screening.

Vragenlijsten onderzoek echocentra

Dit najaar worden er twee vragenlijsten verspreid voor onderzoeken onder echocentra en echoscopisten. Het betreft twee onderzoeken: een onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van echocentra en de kwaliteit van het TTSEO en een onderzoek naar de capaciteit onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland. Wij vragen hiervoor jullie medewerking.

Gezocht: counselors, echoscopisten en praktijkmanagers/houders prenatale screening voor kort interview

Het RIVM is op zoek naar mensen voor een kort telefonisch interview (max 20 minuten) in oktober. Dit in het kader van het verbeteren van informatie over de prenatale screening; betere vindbaarheid en toegankelijker voor gebruikers.

Webinar Landelijke bijscholing prenatale screening 2023

Op 14 november 2023 van 15.00-17.00 uur is een landelijke online bijscholing over nieuwe ontwikkelingen in de prenatale screening.

augustus 2023
Start opleiding TTSEO in september

Bij Hogeschool Inholland, Fontys en UMCU zijn er nog enkele opleidingsplaatsen TTSEO beschikbaar, start september 2023.

Meedenkers gezocht!

Wat vind jij belangrijk in de uitvoering van de prenatale screening? Wat zijn voor jou drijvende waarden in je werk? Heb jij ideeën over hoe we om moeten gaan met ethische vragen in de prenatale screening? Denk en praat mee! In november beginnen we met Dialoogtafels: een project waarin we met elkaar in gesprek willen gaan over ethiek en kwaliteit in de prenatale screening. Vind je het leuk om hierover mee te praten? Meld je dan als deelnemer!

Nieuwe tarieven ETSEO en TTSEO per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt het TTSEO bekostigd vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet. Het nieuwe tarief voor het TTSEO bedraagt € 185,62. Voor het ETSEO bedraagt het tarief € 148,92.

Aanvraagformulier NIPT op papier meegeven

Om administratieve fouten te voorkomen, waardoor het NIPT-lab het bloed niet kan koppelen aan de zwangere en er dus geen analyse kan plaatsvinden, geef de zwangere altijd een print van het aanvraagformulier NIPT uit Peridos mee.

Informeren zwangere over reden van tweede afname NIPT

Wanneer er geen uitslag is van de NIPT kan je als counselor in de uitslagbrief lezen wat de reden daarvoor is. Er wordt geadviseerd om deze reden ook aan de zwangere te vertellen, wanneer zij opnieuw bloed voor NIPT moet laten afnemen.

Spiegelrapportages 2022

Door wijzigingen in de rapportagetool van Peridos zijn de spiegelrapportages 2022 helaas vertraagd. In het najaar zal elke zorginstelling een spiegelrapportage 2022 ontvangen.

juni 2023
Onderzoek naar capaciteit ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland

Het RIVM-CvB, de RC's en CLBPS starten vanaf deze zomer een onderzoek naar de capaciteit onder SEO-echoscopisten in Nederland. Het doel is inzicht krijgen in het capaciteitsvraagstuk onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland.

Leidraad TTSEO – navelstrenginsertie in de placenta niet te beoordelen

Wanneer je bij het TTSEO de navelstrenginsertie in de placenta niet (goed) kunt beoordelen, dien je het onderzoek te herhalen. Bij voorkeur binnen hetzelfde bezoek, net zoals dat geldt bij de andere structuren.

TTSEO logboekbeoordeling

De TTSEO-leidraad is per 1 juni 2023 ingegaan. De RC’s voeren de logboekbeoordelingen tot 1 januari 2024 uit met het oude scoreformulier (passend bij het SEO-modelprotocol dat geldig was tot 1 juni 2023).​​​ Vanaf 1 januari 2024 gebruiken de RC’s een nieuw scoreformulier waarop de beelden getoetst worden conform de nieuwe SEO-leidraad.

TTSEO registratie en uitbetaling

Per 1 januari 2024 zullen de RC’s de uitgevoerde TTSEO’s uitbetalen aan de echocentra, vergelijkbaar met de werkwijze bij het ETSEO. Daarvoor is complete registratie van de TTSEO’s in Peridos belangrijk.

Verwijzing naar PND-centra na afwijkende of mislukte NIPT

Wanneer je een zwangere na een afwijkende of mislukte NIPT-uitslag naar een PND-centrum verwijst, stuur dan de NIPT-uitslag mee met de verwijzing. De PND-centra beschikken zelf niet over de NIPT-uitslag.

Nieuwe NIPT-aanvraag? Geef juiste aanvraagformulier mee

Met enige regelmaat geeft de counselor een aanvraagformulier van een ‘oude’ al ‘afgeronde’ NIPT-aanvraag mee aan de zwangere om bloed af te laten nemen. Dit zorgt voor problemen bij de bloedafname; het proces zal hierdoor vastlopen. Aanvraagformulieren kunnen namelijk maar voor één bloedafname gebruikt worden.

Verzoek aan counselors; zwangeren ID meenemen voor bloedafname NIPT

Willen jullie zwangere vrouwen er dringend op wijzen hun ID mee te nemen wanneer ze gaan bloedprikken voor de NIPT.

Nieuwe versie Kwaliteitseisen Informed consent & privacy

Het document Kwaliteitseisen Informed consent en privacy is geactualiseerd tot versie 7.1.

Registratie in deelregister counseling KNOV

Als counselor moet je 20 accreditatiepunten halen in de bijscholingsronde die loopt van 2022 t/m 2026. De Regionale Centra monitoren de voortgang van de gevolgde bijscholing en toetsen deze tussentijds. Hiervoor kijken de RC's naar de bijscholing die in Peridos is vastgelegd. Wanneer je je als verloskundige inschrijft bij het deelregister counseling van het KNOV, worden de accreditatiepunten voor de counseling automatisch bijgeschreven in Peridos en anders ben je er zelf verantwoordelijk voor dat de punten in Peridos worden bijgeschreven.

Vroege echo: vermeld de aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer

Wanneer je een vroege echo maakt vanwege vitaliteit, bloedverlies en/of termijn, vermeld dan eventuele aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer, zodat de counselor dit bij de NIPT-aanvraag kan registreren.

mei 2023
Vragen aan de IMITAS onderzoeksgroep

De IMITAS onderzoeksgroep kan gemaild worden bij vragen over de IMITAS studie. Regelmatig ontvangt de onderzoeksgroep vragen die niet gaan over de studie, maar over het ETSEO zelf. Deze vragen horen niet bij hen thuis.

Bewaartermijn & bewaarplicht

Je bent als zorgverlener verplicht om een patiëntdossier 20 jaar te bewaren of zoveel langer als nodig voor het verlenen van goede zorg. De ‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ zegt dat je als zorgverlener verplicht bent een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel hierbij is dat een zorgverlener een bewaarplicht heeft van twintig jaar na de laatste wijziging in het dossier.

Informeren counselors over nieuwe TTSEO leidraad

Op 1 juni 2023 treedt de herziene leidraad tweede trimester SEOleidraad tweede trimester SEO in werking. Naast het onderzoek naar aangeboren lichamelijke afwijkingen van de foetus, biedt deze leidraad aanbevelingen hoe te handelen bij afwijkende obstetrische parameters.

Update informatie NIPT

Alle informatie die over de NIPT te vinden is, is herzien.

Bericht in Peridos? Neem direct contact op met de zwangere

Als een aanvraag 8 dagen openstaat, krijg je automatisch een bericht in Peridos. Het is op dat moment belangrijk direct contact op te nemen met de zwangere om te achterhalen waarom de aanvraag nog openstaat. 

Print altijd het aanvraagformulier

Wij merken dat er soms een schermprint wordt gemaakt in plaats van een uitdraai van het aanvraagformulier uit Peridos. Dit heeft tot gevolg dat er een slechte kwaliteit is waardoor de barcode niet te scannen is. Print altijd het aanvraagformulier.

Status NIPT bloedbuizen in te zien in Peridos

De drie NIPT-laboratoria krijgen met regelmaat vragen van counselors over wat de status van de NIPT aanvraag is. De status kun je zelf in Peridos opzoeken, kom je er niet uit neem dan contact op met de Peridos helpdesk.

Uitslagtermijn NIPT terug naar 10 dagen

De uitslagtermijn van de NIPT is per 15 mei 2023 terug naar 10 kalenderdagen. Bij de start van de NIPT per 1 april werd nog rekening gehouden met een  uitslagtermijn tot maximaal 21 kalenderdagen. Slechts in een enkel geval is de termijn langer geweest dan 10 dagen. Het is dan ook niet meer nodig de langere uitslagtermijn aan te houden.

Vragenlijst studie ‘mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT’

De afdeling Verloskunde van het UMC Utrecht start een studie naar een mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT: het voorspellen van zwangerschapscomplicaties (AFFIRM-studie). Zorgverleners en zwangeren kunnen deelnemen aan deze studie door het invullen van een online vragenlijst over de nieuwe toepassing. Ben je verloskundige of gynaecoloog? We zijn benieuwd naar jouw mening over een mogelijke nieuwe toepassing van de NIPT.

Wijziging rollen Peridos

Vanwege de eisen aan de bescherming van persoonsgegevens vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de NEN-7510 Informatiebeveiliging in de zorg, zijn er enkele wijzigingen in de rollen en rechten in Peridos.

Webpagina ‘Vind een echocentrum in uw regio met overcapaciteit’

De webpagina zal in juni uit de lucht worden gehaald. Indien er nog gebruik wordt gemaakt van deze pagina, neem dan contact op via platform@clbps.nl.

Onderzoek naar relatie tussen kenmerken echocentra en kwaliteit van het TTSEO

In april is IQ Healthcare van het Radboudumc Nijmegen een onafhankelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen de kenmerken van een echocentrum en de kwaliteit van het TTSEO. Voor aanvullende informatie is het mogelijk dat echocentra een vragenlijst ontvangen of dat zij worden benaderd met extra vragen over de organisatie, om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Vanaf het begin dit jaar wordt het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur geïmplementeerd. Het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is volop bezig met het testen van de echoapparatuur in echocentra. Tijdens het webinar van 18 april is een toelichting gegeven over het kwaliteitssysteem en zijn er vragen gesteld. Antwoorden en meer informatie vind je hier.

ETSEO- en TTSEO-tarieven

In opdracht van het RIVM heeft KPMG een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Het rapport is aangeboden aan VWS. Het is nog niet bekend of VWS het voorstel voor herziening van beide tarieven overneemt. Per 1 januari 2024 zal de uitbetaling van het TTSEO, net zoals het ETSEO, via de RC's gaan worden uitgevoerd.

Registratie TTSEO in bronsystemen

De bronsystemen voor registratie van het TTSEO volgens de nieuwe leidraad moeten uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn.

Kwaliteitsbeoordeling TTSEO

Vanaf 1 januari 2024 zal de TTSEO-logboekbeoordeling plaatsvinden volgens de nieuwe leidraad.

Implementatie leidraad TTSEO

Vanaf 1 juni 2023 dient het TTSEO volgens de nieuwe Leidraad TTSEO gehanteerd te worden, zowel door counselors als door echoscopisten.

Webinar nieuwe TTSEO-leidraad en echocasuïstiek

Op 18 april vond het webinar over de nieuwe TTSEO leidraad plaats. Ook is informatie gegeven over het kwaliteitssysteem echoapparatuur. Het webinar werd afgesloten met echocasuïstiek. De toelichting over de TTSEO-leidraad en de presentatie over de echoapparatuur kunnen nog on-demand bekeken worden.

Uniforme werkwijze NIPT uitslag nevenbevinding

De afspraken over het geven van de uitslag NIPT aan de zwangere zijn na 1 april bijna altijd hetzelfde. Er is een uitzondering. Als er een aanwijzing is voor een nevenbevinding, neemt de klinisch geneticus voortaan in alle gevallen en in alle regio's eerst contact op met de counselor en daarna neemt de klinisch geneticus zelf contact op met de zwangere.

Engelse toelichting bij bloedafname NIPT

De belangrijkste informatie over de bloedafname is samengevat en in het Engels vertaald, te vinden op Peridos.nl.

NIPT-uitslag T21/18/13

Open alle notificaties in Peridos zodra je een notificatie e-mail ontvangt, want daarin kan een trisomie 21, 18 of 13 gemeld worden. Het NIPT-lab belt bij een aanwijzing voor T21/18/13 niet met de aanvrager. De e‑mail uit Peridos is dan de enige notificatie.

NIPT geïmplementeerd

De NIPT in het reguliere screeningsprogramma is van start gegaan per 1 april. In de eerste weken zijn er veel aanvragen gedaan en al ruim 7500 uitslagen afgegeven. Het merendeel van de aanvragen gaat goed, maar er zijn ook nog aandachtspunten.

Toestemming gebruik gegevens en bloedplasma

Ben je er van op de hoogte dat het per 27 maart jl. nodig is om de zwangere expliciet om toestemming te vragen voor het gebruik van haar gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek?

april 2023
Controleer de volgende gegevens extra goed:

Controleer de volgende gegevens extra goed: telefoonnummer zwangere, e-mailadres zwangere en geen BSN.

Doe de aanvraag op het juiste moment

Om de NIPT te kunnen aanvragen heb je een definitieve à terme datum nodig. Je kunt alleen een NIPT-aanvraag doen na 8+4 weken. Op de aanvraag staat vanaf wanneer de zwangere bloed mag laten afnemen. Wijs haar op die datum.

Vermeld de juiste details over de medische voorgeschiedenis

De uitslag van de NIPT is minder betrouwbaar als bij de zwangere sprake is van: SLE (Systemische Lupus Erythematosus), een leiomyoom (vleesboom) of het gebruik van laagmoleculaire heparine (bloedverdunner). Ook als de zwangere een maligniteit heeft, kan de NIPT minder betrouwbaar zijn.

Instructies voor het correct invullen van informatie over bloedafnameorganisaties

Bij de aanvraag van een NIPT moet je een bloedafnameorganisatie (BAO) selecteren. Deze stuur je vervolgens via het aanvraagbericht naar Peridos. Wanneer een aanvraag niet volledig is en daardoor niet kan worden verwerkt, dan ontvang je als aanvrager een notificatie van Peridos.

Status aanvraag NIPT controleren

Hoe je de status kunt controleren, lees je in het overzicht labaanvragen NIPT op Peridos.nl.

Staat een aanvraag langer dan 8 dagen open in Peridos? Neem dan contact op met de zwangere

Als een aanvraag 8 dagen openstaat, krijg je automatisch een bericht in Peridos. Het is op dat moment belangrijk direct contact op te nemen met de zwangere om te achterhalen waarom de aanvraag nog openstaat.

Gezocht! Verloskundigen uit de SPSNN regio die hun ervaringen willen delen over de counseling nevenbevindingen NIPT

Onderzoekers van het Amsterdam UMC (onder leiding van Lidewij Henneman) en het UMCG voeren een studie uit naar de ervaringen en meningen van verloskundigen over de counseling van de nevenbevindingen bij de NIPT. Voor dit onderzoek zoeken we 6-7 verloskundigen uit de SPSNN regio die in een interview hun ervaringen en meningen over de counseling nevenbevindingen NIPT willen delen.

maart 2023
Werkwijze logboekbeoordeling ETSEO en TTSEO

Vanaf 1 januari 2023 is de werkwijze logboekbeoordelingen ETSEO en TTSEO veranderd. De logboekbeoordelingen zijn losgekoppeld van de audit echopraktijk en worden opgevraagd via Peridos.

Vragenlijst echoapparatuur

Het heeft RIVM aan het LRCB gevraagd onderzoek te doen naar de eisen die zijn gesteld met betrekking tot de uitwisseling, bewerking en opslag van de gegevens en te komen met adviezen. Door middel van een vragenlijst wil het LRCB dit in kaart brengen. Alle echocentra hebben de vragenlijst inmiddels via de mail ontvangen. Verzoek om deze voor 1 april in te vullen.

Kwaliteitsbeoordeling SEO-beelden: nieuwe werkwijze bij onvoldoende logboek

Elke twee jaar wordt het ETSEO- en het TTSEO-logboek van elke echoscopist beoordeelt. De Regionale Centra vinden het voor de echoscopist belangrijk dat als het logboek onvoldoende is, een beoordelaar van een andere regio ook naar het logboek kijkt.

ICSI en NIPT

Er is een indicatie voor invasieve prenatale diagnostiek. Indien de zwangere geen invasieve diagnostiek wenst, kan de zwangere NIPT binnen de screening laten uitvoeren. Er is geen medische indicatie voor NIPT wegens ICSI zwangerschap.

Nieuwe (versie) documenten

Omdat per 1 april 2023 de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening en de TRIDENT-studies zijn vervallen, zijn een aantal documenten aangepast naar de nieuwe situatie.

Waarschuwing over aanvragen AGB-code

Vektis is de enige organisatie in Nederland die AGB-codes mag en kan uitgeven. Helaas heeft Vektis gemerkt dat er een website is, die probeert om zorgverleners geld te laten betalen voor een AGB-code.

Vanaf 27 maart andere manier van toestemming vragen (NIPT, ETSEO en TTSEO)

Er komt een andere manier van toestemming vragen voor het gebruik van gegevens en/of lichaamsmateriaal (bloedplasma) voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 27 maart vraag je expliciet toestemming.

Informatie (voor zwangeren) over de NIPT

De publieksinformatie op www.pns.nl/nipt, de folder en de animatievideo over de NIPT worden op 24 maart aangepast naar de nieuwe situatie. Controleer of je praktijk informatie over de NIPT geactualiseerd moet worden.

Bloedafname NIPT rondom feestdagen

De NIPT-laboratoria zijn gesloten tijdens de komende feestdagen (april en mei). Dit heeft gevolgen voor de bloedafname.

Zorgmailaccount bij bevestigingsmail NIPT-aanvraag

In het nieuwe NIPT-proces zal de zwangere namens de praktijk, via Peridos, een e-mail ontvangen met een bevestiging van de aanvraag. Mogelijk is de beveiligde e-mail nog niet actief vanaf 27 maart. Omdat er ook altijd een papieren formulier geprint moet worden, is dat op dit moment geen probleem.

Registratie bijzonderheden medische geschiedenis en vanishing twin bij NIPT-aanvraag

Nieuw bij de NIPT-aanvraag is de registratie van bijzonderheden in de medische geschiedenis en eventuele aanwezigheid van een vanishing twin.

Nieuw aanvraagformulier NIPT en keuze bloedafnameorganisatie

Vanaf maandag 27 maart 2023 kun je aanvragen voor de NIPT als onderdeel van de reguliere screening doen. Voor de aanvraag is een nieuw aanvraagformulier in je bronsysteem beschikbaar.

Beschikbaarheid NIPT als onderdeel van reguliere screening

Afhankelijk van de à terme datum komt een zwangere in aanmerking voor de NIPT als onderdeel van de TRIDENT-studie of voor de NIPT als onderdeel van reguliere screening. Tijdens de transitiefase gelden er tijdelijke richtlijnen.

Stopweek bloedafname NIPT

Van vrijdag 24 maart 17.00 uur tot zaterdag 1 april 00.00 uur is de stopweek bloedafname NIPT. Zwangeren kunnen in deze week dus geen bloed laten afnemen voor de NIPT.