Filteren

Het laatste nieuws.

Filteren
Eerste trimester SEO nieuwsbrief 3 – januari 2021

In de komende maanden verschijnt regelmatig een aparte nieuwsbrief met belangrijke updates over de invoering van het eerste trimester SEO. In de nieuwsbrief van januari 2021 staat belangrijke informatie voor zorginstellingen en zorgverleners over bijscholing van counselors en opleiding van echoscopisten, het belang van een AGB code voor de uitbetaling van verrichtingen en het bestellen van informatiematerialen Lees hier de Nieuwsbrief Eerste Trimester SEO nummer 3, januari 2021.

Deelname aan onderzoeken

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de IMITAS onderzoeksgroep. In het Nieuwsbericht vindt u meer informatie over deze studie.

Peildatum toetsing aantal verrichtingen: 1 april 2021

Jaarlijks toetst de SPSNN het aantal verrichtingen van counselors en echoscopisten. 1 april 2021 is de peildatum. Het is daarom belangrijk dat zorginstellingen z.s.m. de gegevens over 2020 aanleveren aan Peridos. Vóór de zomer ontvangen counselors en echoscopisten een persoonlijke terugkoppeling van ons.

Registratie bijscholing counselors

De huidige scholingsronde voor counselors is met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. Counselors kunnen in Peridos controleren of alle scholing gevolgd in 20202 is vastgelegd. Net als in 2019 geldt dat indien er minder dan 50 gesprekken gevoerd zijn deelname aan TrainTool verplicht is.