Onderzoek naar capaciteit ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland.

We ontvingen signalen uit het veld over (mogelijke) capaciteitsproblemen bij de uitvoering van ETSEO en TTSEO. Onder meer als gevolg van beperkt beschikbare opleidings- en stageplekken, de invoering van het ETSEO, de toegenomen deelname aan prenatale screening en ook vergrijzing van de beroepsgroep. Daarom starten het RIVM-CvB, de RC’s en CLBPS vanaf deze zomer een onderzoek naar de capaciteit onder SEO-echoscopisten in Nederland.

Vorig jaar is ook een korte vragenlijst over capaciteit uitgezet onder echocentra. Op basis daarvan is toen een interactief kaartje ontwikkeld op CLBPS.nl waarin werd aangegeven welke praktijken nog ruimte ‘over’ hadden. Deze kaart is inmiddels verwijderd.

Dit onderzoek is het vervolg hierop. Het doel is inzicht krijgen in het capaciteitsvraagstuk onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland. Er kunnen dan tijdig maatregelen getroffen worden, indien uitkomsten van het onderzoek wijzen op een mogelijk tekort aan capaciteit in de toekomst. De huidige capaciteit, de instroom en de (verwachte) uitstroom van ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in het werkveld brengen we in beeld, evenals de factoren die daarop van invloed zijn.

Onderzoek capaciteit: verzoek aan ETSEO- en TTSEO-echoscopisten

Naast het gebruik van (gepseudonimiseerde) gegevens uit Peridos, bevraagt de ingestelde onderzoeksgroep in de komende maanden de Regionale Centra, de opleidingen, echocentra en echoscopisten.

Ben je ETSEO- en/of TTSEO-echoscopist? Dan krijg je na de zomer een vragenlijst, vul deze alsjeblieft in.

Begin 2024 worden de resultaten verwacht.