Veel gestelde vragen door echoscopisten

Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist

Wie mag het structureel echoscopisch onderzoek uitvoeren?

Alleen zorgverleners die een certificaat voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen het SEO uitvoeren.