Veel gestelde vragen door echoscopisten

Regiobijeenkomsten Noordoost-NL

Eerder is gecommuniceerd dat er dit jaar drie regiobijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Inmiddels is de eerste bijeenkomst alweer achter de rug. Na evaluatie van de eerste bijeenkomst is besloten om het aantal bijeenkomsten in de regio aan te passen. In plaats van de oorspronkelijke drie bijeenkomsten, worden er dit jaar twee bijeenkomsten georganiseerd.

Wie mag het structureel echoscopisch onderzoek uitvoeren?

Alleen zorgverleners die een certificaat voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen het SEO uitvoeren.