Counseling

Kwaliteitseisen en -borging

Algemene informatie

Elke zwangere krijgt de mogelijkheid om prenatale screening uit te laten voeren. Daarmee kunnen aanstaande ouders in een vroeg stadium achterhalen of hun kindje een chromosomale of structurele aangeboren afwijking heeft. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan kunnen zij voor verschillende opties kiezen.

Welke keuze ouders ook maken het is een lastige beslissing, waarbij er veel behoefte is aan informatie. Daarom begint de prenatale screening altijd met een voorlichtingsgesprek. Dat wordt counseling genoemd. Meestal wordt dit gesprek gevoerd met de verloskundige zorgverlener, een enkele keer met een medisch specialist. Aan het einde van het gesprek heeft de zwangere genoeg informatie om een weloverwogen keuze te maken om wel of niet deel te nemen aan de prenatale screening.

RIVM: Counseling voor verloskundig zorgverleners

Externe link

Jouw rol

Als counselor help jij aanstaande ouders om een weloverwogen keuze te maken: wel of geen prenatale screening? Je informeert hen over de verschillende screeningstesten en vraagt ze om alvast na te denken wat ze met een negatieve uitslag willen doen. Daarmee heb je als counselor een grote verantwoordelijkheid.

Voordat je aan de slag mag als counselor moet je een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben. Die kun je pas aanvragen als je de basiscursus counseling hebt afgerond. Daarnaast heeft het RIVM landelijke kwaliteitseisen opgesteld waaraan de counseling moet voldoen. Bijvoorbeeld over de gespreksvoering, privacy en opleidingen.

RIVM: kwaliteitseisen prenatale screening

Externe link

Onze rol

Counselors

Jaarlijks bekijken we hoe je invulling geeft aan de kwaliteitsovereenkomst. Denk dan aan het  aantal counselinggesprekken dat je hebt gevoerd en de bijscholing die je hebt gevolgd. 

Praktijken

  • Elke twee jaar vragen we hoe jullie met de samenwerkingsovereenkomst omgaan in de ‘kwaliteitstoets counseling’. Dat doen we via een vragenlijst. De vragen gaan bijvoorbeeld over de organisatie van counseling, uitvoerende counselors en de aanlevering van gegevens.
  • Jaarlijks ontvangen jullie een terugkoppeling van de counselingwerkzaamheden (spiegelrapportage). In dit overzicht staat een vergelijking met voorgaande jaren en met regiogegevens. 
Beschouw de feedbackmomenten als een kans om je werk en de praktijk nóg professioneler te maken. Er is bijna altijd wel iets dat beter kan.

Tarief en zorgverzekering

Het landelijke tarief voor een counselingsgesprek is €67,29 (voor de periode 1-8-2021 t/m 31-12-2021). Dit geldt alleen voor counseling binnen de prenatale screening in de eerste lijn. Het tarief voor de counseling in de medischspecialistische zorg (msz) moet nog worden vastgesteld. Het counselingsgesprek wordt vergoed door de zorgverzekeraar van de zwangere. Wil je meer informatie over de kosten en vergoedingen voor prenatale screening? Bekijk de actuele tarieven hier.

Heeft deze informatie geholpen? 11 mensen vonden dit nuttig
Voorlopig nog geen nieuwe contracten voor TTSEO en counseling

In tegenstelling tot eerdere planning/berichtgeving zal de ingangsdatum van het vernieuwde contract en de kwaliteitsovereenkomst TTSEO en counseling niet 1 oktober zijn. Momenteel is nog niet bekend wanneer de contracten/kwaliteitsovereenkomsten wel beschikbaar zullen zijn.