Regiobijeenkomsten Noordoost-NL.

Eerder is gecommuniceerd dat er dit jaar drie regiobijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Inmiddels is de eerste bijeenkomst alweer achter de rug.

Na evaluatie van de eerste bijeenkomst is besloten om het aantal bijeenkomsten in de regio aan te passen. In plaats van de oorspronkelijke drie bijeenkomsten, worden er dit jaar twee bijeenkomsten georganiseerd.

Daarnaast organiseren we samen met Eurocat Noord-NL op 08 november 2024 het symposium ‘Schisis in beeld: stand van zaken en perspectief’

De eerstvolgende bijeenkomst in de regio zal in oktober plaatsvinden. De bijeenkomsten in september en december komen hiermee te vervallen.