Eerste Trimester SEO

Alles over het eerste trimester SEO

Algemene informatie

Vanaf 1 september 2021 kunnen alle zwangeren kiezen om een 13 weken echo (eerste trimester SEO) uit te laten voeren. Het eerste trimester SEO lijkt veel op het tweede trimester SEO. Bij beide onderzoeken bekijkt de echoscopist of het kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Een aantal afwijkingen zijn namelijk ook al vroeg in de zwangerschap te zien op echo.

Het eerste trimester SEO wordt uitgevoerd tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap.

De invoering van het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: de IMITAS studie. Zwangeren kunnen kiezen voor een eerste trimester SEO als zij meedoen aan de wetenschappelijke studie. De studie wordt uitgevoerd door een landelijk consortium.

 

RIVM: het eerste trimester SEO

Externe link

Aanvraag en uitslag

De counselor doet de aanvraag in Peridos. Voordat de echoscopist het eerste trimester SEO uitvoert, controleert zij of de aanvraag in Peridos aanwezig is. Dit is een voorwaarde voor de uitbetaling van het onderzoek. De echoscopist koppelt de uitslag van het eerste trimester SEO terug aan de zwangere en aan de verloskundige.

 

Indicaties GUO bij 13 weken

Jouw rol

Als eerste trimester SEO-echoscopist onderzoek je of het ongeboren kindje structurele afwijkingen heeft. Je informeert de ouders over de bevindingen en zorgt voor een verwijzing naar de specialist.

Voordat je aan de slag mag als eerste trimester SEO-echoscopist moet je een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben. Die kun je aanvragen als je tenminste 500 tweede trimester SEO’s hebt gemaakt en de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist hebt gevolgd. Daarnaast heeft het RIVM landelijke kwaliteitseisen opgesteld, bijvoorbeeld over de uitvoering van het SEO, de echoapparatuur en het privacybeleid.

Bekijk hier wat het RIVM van een eerste trimester SEO echoscopist vraagt

Externe link

Onze rol

Wij helpen echoscopisten om de kwaliteit van hun werk te waarborgen. Zo organiseren we bijeenkomsten, communiceren we wijzigingen in richtlijnen en staan we altijd klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast geven we feedback aan individuele echoscopisten en echocentra.

SEO-echoscopisten
Elke twee jaar voeren we een beeldbeoordeling uit en gaan we na of je voldoende bijscholing hebt gevolgd. Daarnaast bekijken we jaarlijks of je voldoende SEO’s hebt uitgevoerd.
Wanneer je zowel een kwaliteitsovereenkomst hebt voor het eerste als tweede trimester SEO, dan voeren we een beeldbeoordeling uit voor beide type SEO’s en bekijken we of je voor beide type SEO’s voldoende verrichtingen hebt uitgevoerd.

Echocentra
Elke twee jaar voeren we een kwaliteitsaudit uit om te kijken hoe het echocentrum met de landelijke kwaliteitsrichtlijnen omgaat. Dat doen we volgens een vast format bestaande uit een vragenlijst en een visitatie. De audit wordt uitgevoerd door een kwaliteitsmedewerker en een gynaecoloog of een GUO-echoscopist. Heeft jouw echocentrum onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten? Dan vindt de audit binnen 6 tot 9 maanden plaats.

Tarief en uitbetaling

Het landelijke tarief voor het ETSEO is €117,88 bij eenlingen (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd). Dit tarief geldt voor alle zorginstellingen, zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen. Het SEO wordt vergoed door de regionale centra voor prenatale screening.

Meer informatie over de kosten en vergoedingen voor prenatale screening.

Heeft deze informatie geholpen? 7 mensen vonden dit nuttig
Terugkijken presentatie LRCB d.d. 9 april 2024

Op 9 april organiseerden de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar. Tijdens deze bijscholing presenteerde Ruben van Engen van het Landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB) de eerste bevindingen bij het kwaliteitssysteem van de echoapparatuur. De presentatie is terug te kijken.