Bijscholing counselors

Bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026

Houd je kennis en vaardigheden als counselor prenatale screening op peil!

Als counselor heb je de belangrijke taak om aanstaande ouders goed voor te lichten over de prenatale screening en hen te begeleiden bij het maken van een keuze om wel of geen screening te laten uitvoeren. Counseling is onderdeel van je dagelijks werk als verloskundige, maar counseling over de prenatale screening vraagt speciale kennis en specifieke vaardigheden. Daarom vinden we het belangrijk dat je je kennis en counselingsvaardigheden bijhoudt.

Door het volgen van bijscholing kan je:

 • Je kennis up to date houden. Dit kan via deelname aan webinars, symposia e bijeenkomsten georganiseerd door de regionale centra voor prenatale screening. Het volgen van de e-learning is verplicht voor counselors prenatale screening.
 • Leren van elkaar door samen met collega’s te reflecteren op de counseling. Hoe voer je een counselingsgesprek? Waar loop je tegenaan? Is waardevrij counselen mogelijk en hoe doe je dat dan? Er zijn verschillende aanbieders van bijscholing die aandacht besteden aan reflectie.
 • Je gespreksvaardigheden verbeteren door samen met collega counselors te oefenen. Goede gespreksvaardigheden zijn niet alleen handig voor de counseling van de prenatale screening, maar veel breder toepasbaar in je dagelijks werk als verloskundige. Er zijn diverse scholingen die hier aandacht aan besteden.

Wist je dat je....

 • Twintig bijscholingspunten moet halen op het gebied van de prenatale screening: bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026*?
  • Deze punten zijn onderdeel van de 200 bijscholingspunten die je moet halen als verloskundige en als volgt verdeeld:
   • E-learning: 4 punten (verplicht)
   • Kennis: 4 punten
   • Reflectie: 4 punten
   • Vaardigheden: 8 punten
 • Kunt checken op PE-online hoeveel punten je al hebt gehaald op elk van de onderdelen (kennis, reflectie en vaardigheden)? Je kunt hier ook een overzicht vinden van geplande bijscholingen.

 

*mocht je later dan 1-1-2022 zijn gestart als counselor, dan hoef je mogelijk minder dan 20 punten te halen voor 31-12-2025, informeer bij je eigen regionaal centrum hoeveel punten je moet halen.

Kies zelf uit het bijscholingsaanbod

Als counselor kies je uit het bijscholingsaanbod voor het onderdeel counseling prenatale screening. Bepaal wat jouw leerbehoeftes zijn en kies je  bijscholing dat hier bij past.

Wil je bijvoorbeeld meer leren over nevenbevindingen? Of over counselen van laaggeletterden? Of wil je de samenwerking met andere disciplines in jouw regio verbeteren? Vind bijscholing die aansluit bij je wens of organiseer zelf bijscholing.

Het beschikbare en geaccrediteerde aanbod vind je op:

RIVM: (bij)scholing voor counselors

Externe link
Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
In Memoriam: Hajo Wildschut

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Hajo Wildschut onverwacht is overleden. Hajo was sinds 2018 gewaardeerd lid van de Raad van Toezicht van de SPSNN.