Aanbod bijscholing counselors

Aanbod bijscholing counselors 2022

Op 1 januari 2022 startte de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026.

Als counselor heb je in de nieuwe opzet van de bijscholing meer keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. Er dienen twintig accreditatiepunten in vijf jaar te worden behaald, maar we willen iedereen stimuleren om nu al te starten met het volgen van bijscholingen en de te behalen accreditatiepunten te verdelen over deze vijf jaar.

Webinar NIPT - Wat verandert er? 7 februari 2023

Terugkijken webinar 7 februari 2023

Dit webinar is onderdeel van de verplichte (bij)scholing voor counselors.

Onderwerpen: Inhoudelijke toelichting op de veranderingen in de NIPT, Wat verandert er rond de nevenbevindingen? Veranderingen in de counseling over de NIPT, Praktische informatie over de transitie van TRIDENT studies naar NIPT als reguliere screening (maart en april 2023), Praktische wijzigingen in de registratie: van aanvraag tot uitslag en toestemming vragen

Bijscholingsaanbod 24 maart 2023:

Hieronder presenteren de opleidingen die op dit moment te volgen zijn zichzelf met een korte omschrijving van de trainingen. Het aanbod in is ontwikkeling. Op PE-online vind je altijd het meest recente aanbod. Voor verloskundigen; dit overzicht is ook toegankelijk als je niet lid bent van de KNOV.

Via de links vind je meer informatie over de bijscholingen en hoe je je kunt inschrijven.

De e-learning counseling prenatale screening is bedoeld voor counselors prenatale screening. Alle counselors moeten deze e-learning (eens in de 5 jaar) verplicht volgens volgens de huidige bijscholingseisen. De e-learning bevat 8 modules met daarin films met counselingssituaties, interviews met zwangeren en met experts. Je sluit de e-learning af met een toets.

  • Counseling PNS bij laaggeletterheid en taalbarrière (incl. 1 uur MIO), Leerpunt KOEL

Algemene achtergrondinformatie over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Oefenen met gesprekstechnieken m.b.t. counseling PNS. Beoordelen voorlichtingsmateriaal PNS.

  • MIO-bijscholing Samen op Reis – counseling prenatale screening, Iris van Sen

Samen op reis is een serious game over counseling prenatale screening. Een spel dus, maar wel een spel waar je heel veel van leert. In deze MIO bijscholing ga je op een verrassende en prikkelende manier op onderzoek uit naar je eigen en elkaars ervaringen en opvattingen. De focus ligt op het leren bieden van counseling op maat door het herkennen en begeleiden van verschillende zwangeren en hun partners.

  • Nascholing counselen prenatale screening, o.b.v. casuïstiek bespreking, Arjenne Hoeksema

In deze bijscholing besteden we ruim aandacht aan het opfrissen van je kennis van het counselen voor de NIPT, het ETSEO en het TTSEO. Op een laagdrempelige manier ontvang je feedback op je praktische counselingsvaardigheden.

  • Counselors Prenatale Screening, DOKh

Vaardigheidstraining counselen over prenatale screening; Dilemma counseling bij koppels.

  • Prenatale screening – training 1 basis, 2 gevorderd, 3 expert – jaar 1, 2 en 3, Leffectief

Kennis opdoen van de inhoud van counseling prenatale screening, testen, post-test counseling om op een effectieve wijze te kunnen counselen zoals beschreven in de landelijke afspraken van het RIVM en daarmee te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen.

  • Vaardigheidstraining counseling prenatale screening, LEV-scholing

Counselors Prenatale Screening leren counselen met behulp van Dynamische Oordeelsvorming. Dynamische Oordeelsvorming is een op wetenschappelijke wijze ontwikkelde methode om tot een beslissing te komen. Counselors oefenen en leren de juiste vragen stellen (methodisch en volledig).

Door ervaring leer je. Tijdens deze intervisie worden op methodische wijze deze ervaringen gedeeld. Het doel is de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de counseling te handhaven of verbeteren. De intervisie wordt begeleid door een ervaren verloskundig coach/trainer.

Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Start opleiding TTSEO in september

Bij Hogeschool Inholland, Fontys en UMCU zijn er nog enkele opleidingsplaatsen TTSEO beschikbaar, start september 2023.