De organisatie

Alles over de SPSNN

Algemeen

De Stichting Prenatale Screening Noordoost Nederland bewaakt de kwaliteit van de prenatale screening. Via tests zoals de NIPT en het SEO kunnen chromosomale en structurele afwijkingen bij een ongeboren kind opgespoord worden. In totaal zijn er zeven regionale centra, waarbij de SPSNN verantwoordelijk is voor Noordoost Nederland. De SPSNN streeft naar een optimale kwaliteit van de prenatale screening in Noordoost Nederland. 

We monitoren en bewaken de kwaliteit en bieden ondersteuning aan zorgverleners die werkzaamheden uitvoeren binnen de prenatale screening. We geven regelmatig feedback aan zorgprofessionals en richten ons tevens op deskundigheidsbevordering. De RIVM-richtlijnen vormen daarvoor de basis. Door kennis te delen, kunnen we de kwaliteit van prenatale screening waarborgen en waar nodig verbeteren.

Ben je benieuwd wat wij het afgelopen jaar hebben betekend? Download het meest recente jaarverslag.

Jaarverslagen

Bestuur

De SPSNN is een onafhankelijk rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de SPSNN een zelfstandige stichting is en niet verbonden is aan het UMCG. Wel maakt ze gebruik van de faciliteiten van het UMCG. De stichting heeft een tweekoppig bestuur, bestaande uit:

 • Marian Bakker
 • Leonie Duin

De bestuursleden worden bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Advies (RvA). 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ondersteunt het bestuur in haar beslissingen en ziet erop toe dat zij goed functioneert. De exacte taken en bevoegdheden zijn statutair vastgesteld en worden omschreven in het RvT-reglement en het Bestuursreglement. De RvT wordt gevormd door:

 • Mary Looman-Struis (voorzitter)
 • Erwin van der Sluis
 • Hajo Wildschut

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over prenatale screening op aangeboren aandoeningen, in brede zin. Denk hierbij aan de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, de taken en de werkwijze van de SPSNN en de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. De RvA wordt gevormd door:

 • Katelijne Bouman, klinisch geneticus  (voorzitter)
 • Marieke Adrichem, SEO-echoscopist
 • Tineke de Vries-Bosma, SEO-echoscopist
 • Bernadet van der Werf , counselor en SEO-echoscopist
 • Janneke Bos, counselor
 • vacature, counselor
Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Opnieuw NIPT-afname? Geef het juiste aanvraagformulier mee.

Mocht de NIPT niet gelukt zijn en de zwangere wil opnieuw de NIPT laten afnemen, zorg dan dat je een nieuwe aanvraag in Peridos doet en een nieuw aanvraagformulier meegeeft!