De organisatie

Alles over de SPSNN

Algemeen

De Stichting Prenatale Screening Noordoost Nederland bewaakt de kwaliteit van de prenatale screening. Met de screening kunnen chromosomale en structurele afwijkingen bij de ongeborene ontdekt worden. In totaal zijn er acht regionale centra, waarbij de SPSNN verantwoordelijk is voor Noordoost-Nederland. De SPSNN streeft naar een optimale kwaliteit van elke prenatale screening in Noordoost-Nederland. 

We monitoren en bewaken de kwaliteit en bieden ondersteuning aan zorgverleners die werkzaamheden uitvoeren binnen de prenatale screening, zoals counseling, de combinatietest en het SEO. We geven regelmatig feedback aan zorgprofessionals en richten ons tevens op deskundigheidsbevordering. De RIVM-richtlijnen vormen daarvoor de basis. Door alle kennis te blijven delen, kunnen we de kwaliteit van prenatale screening waarborgen en waar nodig verbeteren.

Ben je benieuwd wat wij het afgelopen jaar hebben betekend? Download het meest recente jaarverslag.

Jaarverslagen

Bestuur

De SPSNN is een onafhankelijk rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de SPSNN een zelfstandige stichting is en niet verbonden is aan het UMCG. Wel maakt ze gebruik van de faciliteiten van het UMCG. De stichting heeft een tweekoppig bestuur, bestaande uit:

  • Marian Bakker
  • Leonie Duin

De bestuursleden worden bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Advies (RvA). 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ondersteunt het bestuur in haar beslissingen en ziet erop toe dat zij goed functioneert. De exacte taken en bevoegdheden zijn statutair vastgesteld en worden omschreven in het RvT-reglement en het Bestuursreglement. De RvT wordt gevormd door:

  • Mary Looman-Struis, voorzitter
  • Erwin van der Sluis
  • Hajo Wildschut

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over prenatale screening op aangeboren aandoeningen, in brede zin. Denk hierbij aan de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, de taken en de werkwijze van de SPSNN en de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. De RvA wordt gevormd door:

  • Katelijne Bouman, klinisch geneticus¬† (voorzitter)
  • Elbrich Slob, counselor, SEO-echoscopist
  • Bernadet van der Werf , counselor, NT- en SEO-echoscopist
  • Ingrid van der Veen, gynaecoloog
Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. Hierdoor kan de kwaliteit van de combinatietest niet goed meer geborgd worden.