De organisatie

Alles over de SPSNN

Algemeen

De Stichting Prenatale Screening Noordoost Nederland bewaakt de kwaliteit van de prenatale screening. Met de screening kunnen chromosomale en structurele afwijkingen bij de ongeborene ontdekt worden. In totaal zijn er acht regionale centra, waarbij de SPSNN verantwoordelijk is voor Noordoost-Nederland. De SPSNN streeft naar een optimale kwaliteit van elke prenatale screening in Noordoost-Nederland. 

We monitoren en bewaken de kwaliteit en bieden ondersteuning aan zorgverleners die werkzaamheden uitvoeren binnen de prenatale screening, zoals counseling, de combinatietest en het SEO. We geven regelmatig feedback aan zorgprofessionals en richten ons tevens op deskundigheidsbevordering. De RIVM-richtlijnen vormen daarvoor de basis. Door alle kennis te blijven delen, kunnen we de kwaliteit van prenatale screening waarborgen en waar nodig verbeteren.

Ben je benieuwd wat wij het afgelopen jaar hebben betekend? Download het meest recente jaarverslag.

Jaarverslagen

Bestuur

De SPSNN is een onafhankelijk rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de SPSNN een zelfstandige stichting is en niet verbonden is aan het UMCG. Wel maakt ze gebruik van de faciliteiten van het UMCG. De stichting heeft een tweekoppig bestuur, bestaande uit:

  • Marian Bakker
  • Leonie Duin

De bestuursleden worden bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Advies (RvA). 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ondersteunt het bestuur in haar beslissingen en ziet erop toe dat zij goed functioneert. De exacte taken en bevoegdheden zijn statutair vastgesteld en worden omschreven in het RvT-reglement en het Bestuursreglement. De RvT wordt gevormd door:

  • Mary Looman-Struis, voorzitter
  • Erwin van der Sluis
  • Hajo Wildschut

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over prenatale screening op aangeboren aandoeningen, in brede zin. Denk hierbij aan de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, de taken en de werkwijze van de SPSNN en de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied. De RvA wordt gevormd door:

  • Katelijne Bouman, klinisch geneticus¬† (voorzitter)
  • Elbrich Slob, counselor, SEO-echoscopist
  • Bernadet van der Werf , counselor, NT- en SEO-echoscopist
Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht

Een correcte gegevensafdracht is belangrijk. Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren, de gegevens moeten nu vanuit het eigen bronsysteem via XML-berichten naar Peridos gestuurd worden. Het verzoek is dan ook om maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren. Voor een aantal bronsystemen staan handleidingen op Peridos.nl die u hierbij kunnen helpen. Vanaf de nieuwe Peridos release die op 16 mei in productie wordt genomen, worden alle XML-berichten automatisch verwerkt en niet meer handmatig door het Regionaal Centrum.