Indicaties GUO bij 13 weken

Verwijzen bij de 13 weken echo

GUO-1 indicaties 13 weken

 • Eerstegraads verwant van de foetus of twee tweedegraads c.q. andere, verdere verwanten met een vergelijkbare afwijking in dezelfde bloedlijn komen mogelijk in aanmerking voor GUO-1 bij 13 weken, indien de mogelijk te verwachten aandoening zichtbaar is, zoals:
  anencefalie,
  buikwand defect,
  spina bifida,
  mega blaas,
  bepaalde aanlegstoornissen van de ledematen,
  holoprosencephalie,
  body stalk anomaly,
  hernia diafragmatica,
  sommige structurele hartafwijkingen;
 • Teratogene medicatie die zichtbare afwijkingen in het 1e trimester kunnen veroorzaken;
 • Monochoriale gemelli zwangerschap of grotere meerling dan gemelli;
 • Vrouwen met een belaste obstetrische voorgeschiedenis in de zin van bijvoorbeeld afwijkingen van de foetus/het kind met perinatale sterfte of afbreking van de zwangerschap.

 

GUO-2 indicaties bij 13 weken

 • LBD (longitudinale blaas diameter) ≥ 7 mm (tijdens gehele onderzoek)
 • Afwezige blaasvulling
 • Het vermoeden op een structurele afwijking
 • NT ≥ 3.5 mm
 • Afwijkende biometrie (zie Verburg et al 2008)
  HC < P2.3
  AC < P2.3
  FL < P2.3
  CRL < P2.3 (zie het NVOG-protocol Datering van de zwangerschap) Let op: alleen van toepassing indien CRL ≤84 mm.
Heeft deze informatie geholpen? 18 mensen vonden dit nuttig
Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist