Indicaties GUO bij 13 weken

Verwijzen bij de 13 weken echo

GUO-1 indicaties 13 weken

 • Eerstegraads verwant van de foetus of twee tweedegraads c.q. andere, verdere verwanten met een vergelijkbare afwijking in dezelfde bloedlijn komen mogelijk in aanmerking voor GUO-1 bij 13 weken, indien de mogelijk te verwachten aandoening zichtbaar is, zoals:
  anencefalie,
  buikwand defect,
  spina bifida,
  mega blaas,
  bepaalde aanlegstoornissen van de ledematen,
  holoprosencephalie,
  body stalk anomaly,
  hernia diafragmatica,
  sommige structurele hartafwijkingen;
 • Teratogene medicatie die zichtbare afwijkingen in het 1e trimester kunnen veroorzaken;
 • Monochoriale gemelli zwangerschap of grotere meerling dan gemelli;
 • Vrouwen met een belaste obstetrische voorgeschiedenis in de zin van bijvoorbeeld afwijkingen van de foetus/het kind met perinatale sterfte of afbreking van de zwangerschap.

 

GUO-2 indicaties bij 13 weken

 • LBD (longitudinale blaas diameter) ≥ 7 mm (tijdens gehele onderzoek)
 • Afwezige blaasvulling
 • Het vermoeden op een structurele afwijking
 • NT ≥ 3.5 mm
 • Afwijkende biometrie (zie Verburg et al 2008)
  HC < P2.3
  AC < P2.3
  FL < P2.3
  CRL < P2.3 (zie het NVOG-protocol Datering van de zwangerschap) Let op: alleen van toepassing indien CRL ≤84 mm.
Heeft deze informatie geholpen? 11 mensen vonden dit nuttig
Foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

Sinds de Peridos release van 18 mei jl. worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch verwerkt. Ten onrechte staat in de handleiding ook beschreven dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos kunnen verwijderen. Helaas is dit nog niet mogelijk. In de volgende Peridos release (verwacht juni 2022) krijgen zorginstellingbeheerders de bevoegdheid om foute regels te verwijderen.