Aangenaam, wij zijn de SPSNN.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van medewerkers die samen het Bureau van de SPSNN vormen. Bekijk hier wie wij zijn. Dus als je contact met ons hebt, spreek of zie je altijd een van onderstaande mensen.

Marian Bakker algemeen bestuurder

Marian is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de SPSNN. Daarnaast is Marian werkzaam als onderzoeker bij de Eurocat-registratie van aangeboren aandoeningen.

Leonie Duin medisch inhoudelijk bestuurder

Leonie draagt zorg voor de medisch-inhoudelijke zaken. Leonie is tevens perinatoloog en hoofd van de afdeling Prenatale Diagnostiek in het UMCG.

Tineke Draaijers kwaliteitscoördinator

Tineke coördineert de uitvoering van de kwaliteitsborgende werkzaamheden. Denk hierbij aan de audits van de echocentra, de kwaliteitstoets voor de counseling en de jaarlijkse, individuele toetsingen.

Marleen Veenstra stafadviseur beleid en kwaliteit

Marleen voert verschillende werkzaamheden uit in de kwaliteitsborging, zoals audits bij echocentra en de kwaliteitstoets counseling. Daarnaast houdt ze zich bezig met het maken van beleidsvoorstellen en communicatie.

Simone Binnema-Bennema stafmedewerker

Simone verzorgt het contractbeheer: ze beoordeelt aanvragen voor samenwerkings- en kwaliteitsovereenkomsten en zorgt ervoor dat alle contractwijzigingen in Peridos worden doorgevoerd.

Anja Ottens-Venhuizen stafassistente

Anja beheert het algemene e-mailadres, beantwoordt de telefoon, helpt mee om de auditrondes en regiobijeenkomsten te organiseren.

Heleen Roorda-Reijm kwaliteitsmedewerker

Heleen voert de beeldbeoordeling uit, geeft feedback en verzorgt deskundigheidsbevordering. Daarnaast werkt ze als GUO-echoscopist bij de PND-afdeling van het UMCG.

Esther Streefland kwaliteitsmedewerker

Esther voert de beeldbeoordeling uit, geeft feedback en verzorgt deskundigheidsbevordering. Daarnaast werkt ze als arts-echoscopist bij de PND-afdeling van het UMCG.

Sanne Swart kwaliteitsmedewerker

Sanne voert de beeldbeoordeling uit, geeft feedback en verzorgt deskundigheidsbevordering. Daarnaast werkt ze als arts-echoscopist bij de PND-afdeling van het UMCG.