Starten met uitvoeren van het SEO?

Hier moet je aan denken!

500 TTSEO’s in twee jaar

Wanneer je de opleiding tot SEO-echoscopist hebt gevolgd, kan je een kwaliteitsovereenkomst aanvragen voor het tweede trimester SEO. Als startend echoscopist is het belangrijk dat je frequent en voldoende SEO’s uitvoert, om je echo-vaardigheden te trainen maar ook om afwijkingen te kunnen herkennen.  In de eerste twee jaar moet je daarom tenminste 500 primaire TTSEO’s uitvoeren. De SPSNN zal het aantal uitgevoerde TTSEO’s per half jaar monitoren. Indien je geen 500 TTSEO’s hebt uitgevoerd in de eerste twee jaar, kan de SPSNN je kwaliteitsovereenkomst ontbinden. Nadat je 500 TTEO’s hebt uitgevoerd, mag je de opleiding tot ETSEO volgen.

Ongeveer 6 maanden nadat je bent begonnen, vraagt de SPSNN een logboek van drie TTSEO’s bij je op. Dit logboek wordt beoordeeld door een kwaliteitsmedewerker van de SPSNN. Beschouw deze eerste logboekbeoordeling ook als extra advies voor het optimaliseren van je echo-vaardigheden en beeldopslag.

Lees meer over de beeldboordeling
Als startend echoscopist is het belangrijk dat je frequent en voldoende SEO’s uitvoert, om je echo-vaardigheden te trainen maar ook om afwijkingen te kunnen herkennen.

Zorg voor deskundigheidsbevordering

Naast het frequent uitvoeren van TTSEO’s, is het belangrijk, zeker als startend echoscopist, om ook samen met collega-echoscopisten aan je vaardigheden te werken. Denk daarbij aan intervisie, casuistiekbesprekingen, het uitvoeren van duo-spreekuren en het gezamenlijk bespreken van echobeelden beelden. Ook is het raadzaam om snel met een ervaren echoscopist te kunnen overleggen, wanneer je tijdens een TTSEO iets ziet wat je niet helemaal kunt plaatsen. Wanneer je in een grotere, bestaande, echo-praktijk gaat werken, worden deze vormen van intervisie en deskundigheidsbevordering mogelijk al georganiseerd. Wanneer je gaat werken in een nieuwe praktijk, is het belangrijk dat je deze vormen van deskundigheidsbevordering zelf organiseert, of dat je aansluiting zoekt bij andere echoscopisten.

Organisatie en samenwerking in de eigen echopraktijk

Wanneer je een contract voor je eigen echopraktijk aanvraagt, zal de SPSNN vragen naar de organisatie van de deskundigheidsbevordering zoals hierboven beschreven. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd bij afwezigheid van de echoscopist, dat er een goede samenwerking met verloskundigenpraktijken en echopraktijken in de regio is (denk aan verwijsafspraken en terugkoppeling van follow-up) en dat er een samenhang is met de uitvoering van het eerste trimester SEO. Bij voorkeur worden deze in dezelfde echopraktijk uitgevoerd. Als dat niet mogelijk is, willen we graag weten welke afspraken daarover zijn gemaakt met verloskundigen en echoscopisten in de regio.

Echoapparatuur

Momenteel wordt een landelijk kwaliteitsysteem ontwikkelt voor echoapparatuur. Zolang dit systeem nog niet geimplementeerd is, zullen we als onderdeel van de contractaanvraag een aantal beelden opvragen die gemaakt zijn met het echoapparaat in jouw praktijk. Wanneer we de kwaliteit van de beelden als voldoende beoordelen, zullen we het echoapparaat voorlopig goedkeuren. Wanneer het kwaliteitsysteem geïmplementeerd is, gaat het echoapparaat mee in het landelijk systeem.

Heeft deze informatie geholpen? 3 mensen vonden dit nuttig
Nieuwe versie kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist