Starten met uitvoeren van het SEO?

Hier moet je aan denken!

500 TTSEO’s in twee jaar

Wanneer je de opleiding tot SEO-echoscopist hebt gevolgd, kan je een kwaliteitsovereenkomst aanvragen voor het tweede trimester SEO. Als startend echoscopist is het belangrijk dat je frequent en voldoende SEO’s uitvoert, om je echo-vaardigheden te trainen maar ook om afwijkingen te kunnen herkennen.  In de eerste twee jaar moet je daarom tenminste 500 primaire TTSEO’s uitvoeren. De SPSNN zal het aantal uitgevoerde TTSEO’s per half jaar monitoren. Indien je geen 500 TTSEO’s hebt uitgevoerd in de eerste twee jaar, kan de SPSNN je kwaliteitsovereenkomst ontbinden. Nadat je 500 TTEO’s hebt uitgevoerd, mag je de opleiding tot ETSEO volgen.

Ongeveer 6 maanden nadat je bent begonnen, vraagt de SPSNN een logboek van drie TTSEO’s bij je op. Dit logboek wordt beoordeeld door een kwaliteitsmedewerker van de SPSNN. Beschouw deze eerste logboekbeoordeling ook als extra advies voor het optimaliseren van je echo-vaardigheden en beeldopslag.

Lees meer over de beeldboordeling
Als startend echoscopist is het belangrijk dat je frequent en voldoende SEO’s uitvoert, om je echo-vaardigheden te trainen maar ook om afwijkingen te kunnen herkennen.

Zorg voor deskundigheidsbevordering

Naast het frequent uitvoeren van TTSEO’s, is het belangrijk, zeker als startend echoscopist, om ook samen met collega-echoscopisten aan je vaardigheden te werken. Denk daarbij aan intervisie, casuistiekbesprekingen, het uitvoeren van duo-spreekuren en het gezamenlijk bespreken van echobeelden beelden. Ook is het raadzaam om snel met een ervaren echoscopist te kunnen overleggen, wanneer je tijdens een TTSEO iets ziet wat je niet helemaal kunt plaatsen. Wanneer je in een grotere, bestaande, echo-praktijk gaat werken, worden deze vormen van intervisie en deskundigheidsbevordering mogelijk al georganiseerd. Wanneer je gaat werken in een nieuwe praktijk, is het belangrijk dat je deze vormen van deskundigheidsbevordering zelf organiseert, of dat je aansluiting zoekt bij andere echoscopisten.

Organisatie en samenwerking in de eigen echopraktijk

Wanneer je een eigen echopraktijk begint dien je een samenwerkingsovereenkomst bij de SPSNN aan te vragen. Voor het verwerken van de aanvraag heeft de SPSNN vier weken de tijd. Zorg dat deze samenwerkingsovereenkomst op tijd wordt aangevraagd! Zonder overeenkomst kan je niet beginnen met het uitvoeren van SEO’s. Nadat de aanvraag is ingediend, zal de SPSNN contact met je opnemen.

De SPSNN zal vragen naar de organisatie van de deskundigheidsbevordering zoals hierboven beschreven. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd bij afwezigheid van de echoscopist, dat er een goede samenwerking met verloskundigenpraktijken en echopraktijken in de regio is (denk aan verwijsafspraken en terugkoppeling van follow-up) en dat er een samenhang is met de uitvoering van het eerste trimester SEO. Bij voorkeur worden deze in dezelfde echopraktijk uitgevoerd. Als dat niet mogelijk is, willen we graag weten welke afspraken daarover zijn gemaakt met verloskundigen en echoscopisten in de regio.

Aanvraag samenwerkingsovereenkomst SEO

Echoapparatuur

Binnen de prenatale screening is een kwaliteitssysteem ontwikkeld om de kwaliteit van de echoapparatuur voor het structureel echoscopisch onderzoek te kunnen borgen. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd. Kern van dit kwaliteitssysteem is dat de specificaties en eisen van de echoapparatuur voortaan getoetst worden door middel van het uitvoeren van diverse testen. Voor meer informatie zie website LRCB.

Heeft deze informatie geholpen? 5 mensen vonden dit nuttig
Raad van Advies SPSNN

In mei komt de Raad van Advies (RvA) van de SPSNN weer bijeen. Mocht je de Raad van Advies nog punten mee willen geven voor het overleg in mei, neem dan contact op met één van de leden. En er is momenteel een vacature voor lid van de Raad van Advies, als counselor.