Tweede trimester SEO

Alles over het SEO

Algemene informatie

Bij een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt onderzocht of het kindje structurele, lichamelijke afwijkingen heeft. De echoscopist kijkt naar de structuur van de rug en de schedel, maar ook naar de ontwikkeling van de organen, de groei van het kind en de hoeveelheid vruchtwater.

Het belangrijkste doel van SEO is het opsporen van een open rug (spina bifida) of een open schedel (anencefalie). Maar er kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen ontdekt worden, bijvoorbeeld aan het hart, aan de buik of aan de nieren. 

Het tweede trimester SEO wordt uitgevoerd tussen de 18+0 en 21+0 weken zwangerschap, bij voorkeur tussen de 19+0 en 20+0 weken. 

RIVM: Tweede trimester SEO

Externe link

Aanvraag en uitslag

De verloskundige doet de aanvraag middels een verwijsbrief. De echoscopist koppelt de uitslag van het SEO terug aan de zwangere en aan de verloskundige.

Jouw rol

Als SEO-echoscopist onderzoek je of het ongeboren kindje structurele afwijkingen heeft. Je informeert de ouders over de bevindingen en zorgt voor een verwijzing naar de specialist.

Voordat je aan de slag mag als SEO-echoscopist moet je een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben. Die kun je aanvragen als je een erkende SEO opleiding hebt afgerond. Daarnaast heeft het RIVM landelijke kwaliteitseisen opgesteld, bijvoorbeeld over de uitvoering van het SEO, de echoapparatuur en het privacybeleid.

Bekijk hier wat het RIVM van SEO echoscopisten vraagt

Externe link

Onze rol

Wij helpen echoscopisten om de kwaliteit van hun werk te waarborgen. Zo organiseren we bijeenkomsten, communiceren we wijzigingen in richtlijnen en staan we altijd klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast geven we feedback aan individuele echoscopisten en echocentra.

SEO-echoscopisten
Elke twee jaar voeren we een beeldbeoordeling uit en gaan we na of je voldoende bijscholing hebt gevolgd. Daarnaast bekijken we jaarlijks of je voldoende SEO’s hebt uitgevoerd.

Echocentra
Elke twee jaar voeren we een kwaliteitsaudit uit om te kijken hoe het echocentrum met de landelijke kwaliteitsrichtlijnen omgaat. Dat doen we volgens een vast format bestaande uit een vragenlijst en een visitatie. De audit wordt uitgevoerd door een kwaliteitsmedewerker en een gynaecoloog of een GUO-echoscopist. Heeft jouw echocentrum onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten? Dan vindt de audit binnen 6 tot 9 maanden plaats.

Beschouw de feedbackmomenten als een kans om je werk en het centrum nóg professioneler te maken. Er is bijna altijd wel iets dat beter kan.

Tarief en zorgverzekering

Het landelijke tarief voor het TTSEO is €179,27 bij eenlingen (bij meerlingen mag dit tarief per foetus worden gedeclareerd). Dit tarief geldt voor alle zorginstellingen, zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen. Het SEO wordt vergoed door de zorgverzekeraar van de zwangere.

Meer informatie over de kosten en vergoedingen voor prenatale screening.

Heeft deze informatie geholpen? 1 persoon vond dit nuttig
In Memoriam: Hajo Wildschut

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Hajo Wildschut onverwacht is overleden. Hajo was sinds 2018 gewaardeerd lid van de Raad van Toezicht van de SPSNN.