Tweede trimester SEO

Alles over het SEO

Algemene informatie

Bij een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt onderzocht of het kindje structurele, lichamelijke afwijkingen heeft. De echoscopist kijkt naar de structuur van de rug en de schedel, maar ook naar de ontwikkeling van de organen, de groei van het kind en de hoeveelheid vruchtwater.

Het belangrijkste doel van SEO is het opsporen van een open rug (spina bifida) of een open schedel (anencefalie). Maar er kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen ontdekt worden, bijvoorbeeld aan het hart, aan de buik of aan de nieren. 

SEO wordt uitgevoerd tussen de 18+0 en 22+0 weken zwangerschap, bij voorkeur tussen de 19+0 en 20+0 weken. 

RIVM: Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Externe link

Aanvraag en uitslag

De verloskundige doet de aanvraag middels een verwijsbrief. De echoscopist koppelt de uitslag van het SEO terug aan de zwangere en aan de verloskundige.

Jouw rol

Als SEO-echoscopist onderzoek je of het ongeboren kindje structurele afwijkingen heeft. Je informeert de ouders over de bevindingen en zorgt voor een verwijzing naar de specialist.

Voordat je aan de slag mag als SEO-echoscopist moet je een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben. Die kun je aanvragen als je een erkende SEO opleiding hebt afgerond. Daarnaast heeft het RIVM landelijke kwaliteitseisen opgesteld, bijvoorbeeld over de uitvoering van het SEO, de echoapparatuur en het privacybeleid.

Bekijk hier wat het RIVM van SEO echoscopisten vraagt

Externe link

Onze rol

Wij helpen echoscopisten om de kwaliteit van hun werk te waarborgen. Zo organiseren we bijeenkomsten, communiceren we wijzigingen in richtlijnen en staan we altijd klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast geven we feedback aan individuele echoscopisten en echocentra.

SEO-echoscopisten
Elke twee jaar voeren we een beeldbeoordeling uit en gaan we na of je voldoende bijscholing hebt gevolgd. Daarnaast bekijken we jaarlijks of je voldoende SEO’s hebt uitgevoerd.

Echocentra
Elke twee jaar voeren we een kwaliteitsaudit uit om te kijken hoe het echocentrum met de landelijke kwaliteitsrichtlijnen omgaat. Dat doen we volgens een vast format bestaande uit een vragenlijst en een visitatie. De audit wordt uitgevoerd door een kwaliteitsmedewerker en een gynaecoloog of een GUO-echoscopist. Heeft jouw echocentrum onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten? Dan vindt de audit binnen 6 tot 9 maanden plaats.

Beschouw de feedbackmomenten als een kans om je werk en het centrum nóg professioneler te maken. Er is bijna altijd wel iets dat beter kan.

Tarief en zorgverzekering

Het landelijke tarief voor het SEO is €157,03, bij eenlingen en bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap. Dit tarief geldt voor alle zorginstellingen, zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen. Het SEO wordt vergoed door de zorgverzekeraar van de zwangere. Wil je meer informatie over de kosten en vergoedingen voor prenatale screening? Bekijk de actuele tarieven.

Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. Hierdoor kan de kwaliteit van de combinatietest niet goed meer geborgd worden.