NIPT

Alles over de NIPT voor counselors

De NIPT (niet-invasieve prenatale test ) is vanaf 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Daarnaast kan de zwangere ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

Exclusiecriteria NIPT

Bekijk voor een compleet overzicht van de exclusiecriteria van de NIPT de Leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie): de indicaties voor invasieve prenatale diagnostiek die daar staan vermeld zijn ook exclusiecriteria voor de NIPT.

Aanvraag

Zowel het aanvragen van NIPT als het ontvangen van de uitslag, verloopt via Peridos.

Print altijd het aanvraagformulier

Print altijd het aanvraagformulier en geef deze aan de zwangere mee. Geef de zwangere duidelijke instructie dat ze het aanvraagformulier en haar ID mee moeten. Een schermprint in plaats van een uitdraai van het aanvraagformulier uit Peridos heeft tot gevolg dat er een slechte kwaliteit is waardoor de barcode niet te scannen is.

Voor meer informatie en instructie Peridos.nl/NIPT

Externe link

Status NIPT aanvraag in Peridos

De status van de NIPT aanvraag kun je zelf in Peridos opzoeken, zie omschrijving ‘status aanvraag controleren’.

De laboratoria hebben geen andere informatie dan de status die in Peridos in te zien is. Bel hen hierover dus niet. De laboratoria kunnen niet zien waar het bloed is of wat de reden is dat het bloed niet is aangekomen op het laboratorium. Heb je vragen over de status, neem contact op met de Peridos helpdesk via Peridos.nl/helpdesk.

Afwijkende uitslag

Bij een afwijkende uitslag verwijs je de zwangere zo snel mogelijk naar een centrum voor prenatale diagnostiek. Bij een nevenbevinding verschijnt de uitslag niet gelijk in Peridos, maar wordt er eerst contact opgenomen met een klinisch geneticus. De klinisch geneticus belt de counselor om de uitslag door te nemen. Daarna wordt er door de klinisch geneticus contact opgenomen met de zwangere voor counseling over het vervolgonderzoek.

Heb je vragen?

  • Als je een vraag hebt over het aanvragen van de NIPT, de bloedafname, de bloedanalyse, het verwerken van de uitslagen: neem contact op met de Peridos Helpdesk via Contact – Peridos
  • We vragen je nadrukkelijk om NIET te bellen met het NIPT-laboratorium. Slechts in één uitzonderlijk geval is het wel wenselijk om direct contact op te nemen met het NIPT-laboratorium: als een aanvraag moet worden aangepast terwijl de aanvraag al in de status ‘Analyse’ of ‘Afgerond’ staat (bijvoorbeeld als het vakje nevenbevindingen verkeerd is aangekruist): dan wordt de aanvraag voor een hertest direct door het NIPT-laboratorium mogelijk gemaakt.
  • Kom je er echt niet uit, dan kan je altijd contact met ons opnemen via mail spsnn@og.umcg.nl of telefonisch 050 – 361 5641.
Heeft deze informatie geholpen? 9 mensen vonden dit nuttig

Terugkijken presentatie LRCB d.d. 9 april 2024

Op 9 april organiseerden de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar. Tijdens deze bijscholing presenteerde Ruben van Engen van het Landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB) de eerste bevindingen bij het kwaliteitssysteem van de echoapparatuur. De presentatie is terug te kijken.