Filteren
Onderwerp

Onze agenda items.

Filteren
Onderwerp
Maart
Bijscholing eerste trimester SEO webinar|14:30-17:00
Scholing echoscopisten eerste trimester SEO webinar|15:00-17:00
Scholing echoscopisten eerste trimester SEO webinar|19:00-21:00
Juni
Webinar eerste trimester SEO webinar|14.45-17.00 uur
November
Webinar prenatale screening (bijscholing) Webinar|19:00-21.00 uur
Webinar casuïstiekbespreking Webinar|15.00-17.00 uur
Gezocht: nieuwe leden voor de Raad van Advies SPSNN

De SPSNN heeft een Raad van Advies. Deze adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over de uitvoering van de prenatale screening op aangeboren aandoeningen in de regio Noordoost Nederland. Denk hierbij aan de kwaliteit uitvoering prenatale screening, toekomstige ontwikkelingen en de werkwijze van de SPSNN bij de uitvoering van haar kwaliteitsborgende taken. Vergaderingen worden 2x per jaar (mei en oktober) gehouden digitaal of bij de SPSNN, in aanwezigheid van het bestuur van de SPSNN. De leden van de Raad van Advies krijgen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Counselings- en SEO gegevens maandelijks aanleveren!

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO gegevens maandelijks aangeleverd te worden!

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners

Omdat een zorgverlener in meerdere regio's werkzaam kan zijn, hebben de Regionale Centra (RC) afgesproken om per zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van de zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype en is het aanspreekpunt voor de zorgverlener.