Filteren
Onderwerp

Onze agenda items.

Filteren
Onderwerp
Maart
Bijscholing eerste trimester SEO webinar|14:30-17:00
Scholing echoscopisten eerste trimester SEO webinar|15:00-17:00
Scholing echoscopisten eerste trimester SEO webinar|19:00-21:00
Juni
Webinar eerste trimester SEO webinar|14.45-17.00 uur
November
Webinar prenatale screening (bijscholing) Webinar|19:00-21.00 uur
Webinar casuïstiekbespreking Webinar|15.00-17.00 uur
Maart
Casuïstiekbespreking Eerste Trimester SEO digitaal via teams|15.30 - 17.00 uur
Casuïstiekbespreking Eerste Trimester SEO digitaal via teams|15.30 - 17.00 uur
Mei
Symposium Foetale Echoscopie Amsterdam Rai|9.30-16.00 uur
Oktober
Webinar casuïstiekbespreking landelijk webinar|15.00 - 17.00 uur
November
Algemeen webinar prenatale screening landelijk webinar|15.00 - 17.00 uur
Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht

Een correcte gegevensafdracht is belangrijk. Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren, de gegevens moeten nu vanuit het eigen bronsysteem via XML-berichten naar Peridos gestuurd worden. Het verzoek is dan ook om maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren. Voor een aantal bronsystemen staan handleidingen op Peridos.nl die u hierbij kunnen helpen. Vanaf de nieuwe Peridos release die op 16 mei in productie wordt genomen, worden alle XML-berichten automatisch verwerkt en niet meer handmatig door het Regionaal Centrum.

Nieuwe kwaliteitsaudit counselingpraktijken

In de tweede helft van 2022 start de nieuwe ronde kwaliteitsaudit counselingspraktijken. Eén keer per twee jaar vindt deze audit plaats met behulp van een digitale vragenlijst in Peridos. Hiermee wordt getoetst of de organisatie en uitvoering van de counseling binnen uw zorginstelling voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening. 

Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO

Halverwege 2022 worden er veranderingen in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO doorgevoerd. De uitbetaling door de Regionale Centra vindt dan uiterlijk op de 15e van de maand plaats. De financiële contactpersonen van de echocentra worden via een e-mail op de hoogte gesteld wanneer deze wijziging in periode van uitbetaling precies plaatsvindt.