TTSEO opleiding Fontys Eindhoven.

Na het succesvol afronden ontvang je het certificaat post bachelor Structureel Echoscopisch Onderzoek, tweede trimester. Je kunt dan een volledige tweede trimester screening uitvoeren.

Met het certificaat kun je een contract afsluiten met een Regionaal Centrum Prenatale Screening. Hiermee kun je het tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek zelfstandig uitvoeren.

Ook kun jij je laten registreren bij Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) en in het echoregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Meer informatie: Fontys

Externe link