Beeldbeoordeling

Alles over de beeldbeoordeling voor echoscopisten

Algemene informatie

Als echoscopist heb je een verantwoordelijke taak. Om je kennis op peil te houden, is het belangrijk om af en toe stil te staan bij je werkzaamheden. Daarom krijg je op regelmatige basis een beeldbeoordeling. Hiervoor maak je een logboek van 3 SEO-onderzoeken waar je feedback op ontvangt. Ook krijg je de mogelijkheid om vakgerelateerde vragen te stellen. 

RIVM: kwaliteitsbeoordeling SEO

Externe link

SEO-logboek

De SPSNN selecteert 5 cases, deze mogen niet ouder zijn dan zes maanden. Als SEO-echoscopist kies je 3 van de 5 geselecteerde cases, hiervan maak je een logboek.

Denk erom dat herleidbare gegevens zichtbaar zijn op alle afbeeldingen; geboortedatum, cliënt-/patiëntnummer, datum en tijdstip echo-onderzoek. Vervolgens zal een van onze kwaliteitsmedewerkers het logboek bekijken en jou een schriftelijke terugkoppeling geven. Als het kan, vergelijken we jouw gegevens met hoe jouw echocentrum het in het algemeen doet. 

Krijg je binnenkort een beeldbeoordeling?
Bereid jezelf voor met een handleiding voor het maken van een logboek

Peridos: blanco logboeken (zie kwaliteitseisen en kwaliteitsbeoordeling)

Externe link

Logboek uploaden

Het opvragen en uploaden van je logboek gaat via Peridos tenzij anders door ons is aangegeven. Een handleiding over de werkwijze vind je op Peridos.nl.

 

Logboek opladen
Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig
Raad van Advies SPSNN

In mei komt de Raad van Advies (RvA) van de SPSNN weer bijeen. Mocht je de Raad van Advies nog punten mee willen geven voor het overleg in mei, neem dan contact op met één van de leden. En er is momenteel een vacature voor lid van de Raad van Advies, als counselor.