Bijscholing over wijzigingen NIPT per 1 april 2025.

Vanaf 1 april 2025 wordt de NIPT standaard een bloedonderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom én naar andere grote chromosoomafwijkingen. Zwangeren kunnen vanaf dan niet meer kiezen voor een NIPT met of zonder nevenbevindingen.

Het vervallen van deze keuze heeft onder andere gevolgen voor de counseling van de NIPT, de aanvraagprocedure, de kwaliteitseisen en de inhoud van de informatiematerialen (zoals de folder, de informatiekaart, de e-learning en de website). We willen alle counselors tijdig informeren over de praktische en inhoudelijke veranderingen die per 1 april 2025 worden doorgevoerd.

Tijdens het landelijke webinar op 19 november zal hiervoor aandacht zijn. Tevens is er een verplichte bijscholing in het voorjaar 2025. De details over deze bijscholing volgen later.

NIPT pagina op pns.nl

In het najaar van 2024 gaat voor professionals op www.pns.nl een afzonderlijke pagina live over de NIPT per 1 april 2025. Deze pagina wordt vanaf dat moment regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.