NIPT

Alles over de NIPT

Over NIPT

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is sinds 1 april 2017 beschikbaar, naast de combinatietest. NIPT is de eerste screeningstest voor het down-, edwards- en pautusyndroom. Als counselor vertel je de zwangere wat de NIPT en combinatietest inhoudt, zodat zij, wanneer ze een test voor down- edwards en patausyndroom wil laten uitvoeren, een keuze kan maken voor een van beide testen.

Bij de NIPT wordt er bloed van de zwangere afgenomen. Het bloed wordt in een genetisch laboratorium onderzocht naar aanwijzingen voor het down-, edwards- of pautusyndroom. De laborant kan ook andere chromosoomafwijkingen ontdekken. Bijvoorbeeld in de placenta of – in zeldzame gevallen – bij de zwangere zelf. In dat geval gaat het om ‘nevenbevindingen’. De zwangere geeft van tevoren expliciet aan of zij nevenbevindingen wil laten onderzoeken. Als counselor communiceer je de bevindingen met de zwangere en verwijs je haar door naar een specialist.

TRIDENT-2

NIPT is onderdeel van de wetenschappelijke proefimplementatiestudie TRIDENT-2. Op dit moment hebben 8 UMC’s een WBO-vergunning om TRIDENT-2 uit te voeren. Daarmee valt de NIPT (nog) buiten het screeningsprogramma. De SPSNN is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de NIPT, maar wel voor de kwaliteit van de bijbehorende counseling.

Aanvragen en uitslag ontvangen

Zowel het aanvragen van NIPT als het ontvangen van de uitslag, verloopt via Peridos. Zodra de uitslag bekend is, kun je deze opvragen in Peridos. Bij een afwijkende uitslag verwijs je de zwangere zo snel mogelijk naar een centrum voor prenatale diagnostiek, voor counseling over het vervolgonderzoek.

Bij een nevenbevinding verschijnt de uitslag niet gelijk in Peridos, maar wordt er eerst contact opgenomen met een klinisch geneticus. Hij of zij belt jou vervolgens om de uitslag door te nemen. Daarna wordt er contact opgenomen met de zwangere voor counseling over het vervolgonderzoek.

Heeft deze informatie geholpen? 7 mensen vonden dit nuttig
Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. Hierdoor kan de kwaliteit van de combinatietest niet goed meer geborgd worden.