Nieuwe locatie of wijziging van locatie? Meld het bij de SPSNN!.

Als verloskundige praktijk of echopraktijk is het van groot belang om een nieuwe locatie, bijvoorbeeld bij verhuizing of uitbreiding van de praktijk, te melden bij de Stichting Prenatale Screening Noord Nederland (SPSNN). Dit zorgt ervoor dat alle zwangere vrouwen in de regio toegang hebben tot de juiste prenatale zorg.

Waarom is het belangrijk om een nieuwe locatie te melden bij de SPSNN?

Toegankelijkheid: door nieuwe locaties te registreren, zijn alle locaties waar counseling plaatsvindt of SEO’s worden uitgevoerd te vinden. Zoek Zorgverlener – Peridos.

Kwaliteitsbewaking: de SPSNN bewaakt de kwaliteit van prenatale screening. Door nieuwe locaties te melden houden we overzicht en kunnen wij de kwaliteit en consistentie van de zorg waarborgen.

Samenwerking: het delen van locatiegegevens bevordert samenwerking tussen verloskundigenpraktijken en echopraktijken. Zo kunnen we gezamenlijk streven naar optimale zorg voor zwangere vrouwen.

Hoe meld je een nieuwe locatie?

Stuur een e-mail naar spsnn@og.umcg.nl met de volgende informatie:

  • Naam van de verloskundige praktijk of echopraktijk
  • Adres van de nieuwe locatie
  • Contactgegevens (contactpersoon, telefoonnummer, e-mail)
  • Reden van wijziging
  • Bij echopraktijk: gegevens echoapparaat (type, serienummer, productie- en aanschafdatum)

 

Vragen?

Heb je vragen over het melden van een nieuwe locatie? Neem dan contact ons op.