Wijziging website pns.nl/professionals/NIPT-SEO.

Van pdf-documenten naar webteksten

De website met informatie voor professionals over prenatale screening, www.pns.nl/professionals/nipt-seo, wijzigt binnenkort ingrijpend. Alle kwaliteitseisen en het draaiboek NIPT-SEO komen als navigeerbare tekst op de website te staan.

Momenteel zijn de kwaliteitseisen en het draaiboek alleen als pdf beschikbaar. Binnenkort wordt de inhoud van deze documenten geïntegreerd in de tekst op de website. Het doel is om hiermee de vindbaarheid van de informatie te vergroten.

De vernieuwde website gaat halverwege mei live. In de eerste twee weken na livegang worden nog verbeteringen doorgevoerd.

Gedurende een overgangsperiode van twee maanden zijn de kwaliteitseisen en het draaiboek nog als pdf beschikbaar via Kwaliteitseisen | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). Daarna halen we ze offline.

Om verwarring te voorkomen: alleen het professionals deel van de website wordt aangepast. Het deel voor de zwangere wijzigt niet.