Start monitoring counseling prenatale screening.

Analyseren counselingsgesprekken

Nederland is wereldwijd een voorloper betreffende counseling over prenatale screening. In opdracht van het RIVM-CvB en de Regionale Centra zullen onderzoekers van het Amsterdam UMC audio-opnames van counselingsgesprekken analyseren om zo een goede indruk te krijgen van de counseling in Nederland. Op basis van de uitkomsten van dit project worden mogelijk aanbevelingen gedaan voor ontwikkeling en aanpassing van de huidige bijscholing.

Werven counselors

Na de zomer starten de onderzoekers met het werven van counselors om deel te nemen aan de monitoring. Per regionaal centrum wordt een aantal counselors gevraagd om audio-opnames van counselingsgesprekken aan te leveren. Hiervoor wordt accreditatie aangevraagd. Counselors die met de monitoring mee mogen doen krijgen een persoonlijke mail. De selectie vindt via loting plaats door CLBPS in Peridos zodat niet steeds dezelfde counselors worden benaderd.