Vroege echo: vermeld de aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer.

Wanneer je een vroege echo maakt vanwege vitaliteit, bloedverlies en/of termijn, vermeld dan eventuele aanwezigheid van een myoom en/of vanishing twin in het verslag aan de verwijzer, zodat de counselor dit bij de NIPT-aanvraag kan registreren. Het NIPT-laboratorium gebruikt deze gegevens om bij een afwijkende NIPT-uitslag gerichter te adviseren over het vervolgonderzoek.

Bij het verrichten van een dergelijke vroege echo is het van belang dat de gehele uterus wordt gescand, zodat een eventueel myoom en/of (tweede) vruchtzak worden gezien. Verricht echo’s voor vitaliteit en bloedverlies mede om die reden altijd vaginaal. Dit geldt ook voor de termijnecho als er twijfel is over de aanwezigheid van een myoom of vermoeden op een vanishing twin.

Meer informatie over de NIPT

Externe link