Actualiseren gegevens bij bloedafname NIPT.

Als de gegevens op de NIPT-aanvraag niet overeenkomen met de informatie die bij de bloedafnameorganisatie (BAO) bekend is, kan dit leiden tot problemen bij de verwerking van de NIPT.

In ziekenhuizen is de patiëntregistratie vaak alleen op de hoofdlocatie van de bloedafnameorganisatie (BAO) aanwezig waar een aparte balie is voor patiëntregistratie.  Pas na een goede registratie kan de zwangere bloed laten afnemen. Als een zwangere bloed wil laten afnemen voor de NIPT en voor de eerste keer een afspraak heeft in een bloedafnamelocatie van een ziekenhuis, dient zij zich eerst te registreren op de hoofdlocatie van het ziekenhuis.

Ook bij wijzigingen in de persoonsgegevens van de zwangere (zoals haar adres of BSN), zal de zwangere dat eerst moeten doorgeven bij de hoofdlocatie. Wil je de zwangere daarop attenderen? Daarmee verkleinen we het risico dat de zwangere opnieuw bloed moet laten afnemen.