Geef het juiste aanvraagformulier NIPT mee.

Bij een aanvraag voor de NIPT is het van groot belang dat de zwangere het formulier meekrijgt met de juiste Peridoscode. Let hier als counselor goed op.

Controleer na het printen van het formulier nogmaals zélf of de juiste aanvraag is geprint en meegegeven, door bijvoorbeeld de Peridoscode te controleren.

 

En attendeer de zwangere op de belangrijke informatie op het aanvraagformulier. Zoals het meenemen van een identificatiebewijs. Als iemand zich niet kan identificeren mag de bloedafnameorganisatie geen bloed afnemen. Ook staat de vermeld vanaf wanneer de zwangere bloed kan laten afnemen.