Hoge respons bij onderzoek naar kwaliteit TTSEO in relatie tot praktijkvariatie.

Begin november van vorig jaar kregen ongeveer 300 contactpersonen van echocentra een vragenlijst toegestuurd in het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van het tweede trimester SEO in relatie tot praktijkvariatie. Meer dan 150 echocentra deden mee.

‘Het is zeer waardevol dat zoveel praktijkverantwoordelijken de tijd hebben genomen om aan het onderzoek mee te doen,’ zegt projectcoördinator Mieke Wesdorp van het RIVM. ‘Doordat de respons zo hoog was, beschikken we nu over een grote hoeveelheid relevante informatie over de werkwijze en de organisatie van de verschillende echocentra. We gebruiken die gegevens bij het duiden en begrijpen van analyses van data uit Peridos. Een onmisbare aanvulling. We willen iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld dus hartelijk bedanken.’

Zorgvuldige interpretatie

De data worden gepseudonimiseerd door de CLBPS en daarna geanalyseerd door IQ Healthcare van het Radboudumc, de organisatie die het onderzoek uitvoert onder begeleiding van het RIVM-CvB, de CLBPS en de Regionale Centra. De komende maanden worden de resultaten – in samenspraak met experts en de beroepsgroepen – zorgvuldig gewogen en geïnterpreteerd. Mieke Wesdorp: ‘We hopen dat het onderzoek aanknopingspunten geeft om de kwaliteit van de uitvoering van het tweede trimester SEO nog verder te verbeteren. We verwachten dat de resultaten van het onderzoek er in het voorjaar van 2024 zijn.’

Rapport en wetenschappelijk artikel

Als het onderzoek is afgerond, worden de resultaten anoniem weergegeven in een onderzoeksrapport en een wetenschappelijk artikel. Deze zijn in de tweede helft van 2024 gereed.

Tegen die tijd staat daar in de nieuwsbrief en op www.pns.nl een bericht over.