Nieuwe labaanvraag voor een nieuwe bloedafname NIPT.

Maak altijd een nieuwe labaanvraag NIPT aan voor een nieuwe bloedafname. Ook wanneer de uitslag aangeeft dat er opnieuw bloed afgenomen moet worden, moet je hier altijd een nieuwe aanvraag voor aanmaken. Wanneer opnieuw een bloedafname plaatsvindt met hetzelfde formulier is de kans groot dat het ergens in het proces misgaat. Op een nieuwe labaanvraag NIPT staat een nieuwe Peridoscode.

Controleer altijd goed of je het juiste aanvraagformulier print en meegeeft aan de zwangere, als zij opnieuw bloed laat afnemen.

Als de aanvrager 4 dagen ná bloedafname geen statuswijziging constateert in de aanvraag in Peridos dan kan je de aanvraag ‘intrekken‘ en een nieuwe aanvraag aanmaken. Een aanvraag kan op elk moment worden ingetrokken, totdat het bloed arriveert bij het NIPT-laboratorium.