NIPT – besluit VWS.

In februari 2023 adviseerde de Gezondheidsraad aan VWS om zwangeren bij de NIPT geen keuze meer te geven voor NIPT met of zonder nevenbevindingen. Minister Kuipers van VWS heeft dit advies opgevolgd. Deze keuze bij de NIPT verdwijnt daarom over 1 à 1,5 jaar. Als de zwangere dan kiest voor de NIPT krijgt ze standaard informatie over trisomie 21, 13, 18 én andere structurele chromosoomafwijkingen. Als er een aanwijzing is gevonden voor kanker bij de zwangere zelf, krijgt zij dit ook te horen, net als nu. Informatie over de aanwezigheid van zeldzame autosomale trisomieën (RAT’s) wordt niet meer gegeven.

Komende tijd zal het RIVM in samenwerking met de beroepsgroepen en Regionale Centra het besluit doorvoeren. De voorlichting, kwaliteitseisen, counseling, informatiematerialen en ICT zullen aangepast worden. Naar verwachting duurt het daarom 1 tot 1,5 jaar tot de verandering ingaat. Tot die tijd blijft de screening met de NIPT zoals het nu is.

Voor meer informatie: Het besluit van de minister en achtergrondinformatie over de veranderingen.