Informeren counselors over nieuwe TTSEO leidraad.

Op 1 juni 2023 treedt de herzien leidraad tweede trimester SEOleidraad tweede trimester SEO in werking. Naast het onderzoek naar aangeboren lichamelijke afwijkingen van de foetus, biedt deze leidraad aanbevelingen hoe te handelen bij afwijkende obstetrische parameters. Dit kan gaan om afwijkingen in groei, vruchtwater of placenta(lokalisatie).

Omdat elke regio zelf werkafspraken omtrent verwijzen en herhaalecho’s maakt, is het door de verandering in de leidraad van belang dat counselende praktijken samen met de echopraktijken en de tweede lijn deze werkafspraken waar nodig aanvullen en herzien.