Wijzigingen bloedafnamelocaties NIPT.

Ieder kwartaal krijgen Bloedafnameorganisaties (BAO’s) een terugkoppeling over hun verrichtingen. Soms leidt dit tot sluiting van locaties waar bloed afgenomen kan/mag worden t.b.v. de NIPT. Daarnaast kunnen BAO’s op gezette tijden ook aanvragen indienen voor het openen van nieuwe afnamelocaties. Een enkele keer gaat een afnamelocatie over van de ene BAO naar een andere.

Het is daarom voor alle counselors raadzaam om regelmatig na te gaan of de BAO’s met bijbehorende locaties waar hun zwangeren doorgaans bloed laten afnemen nog steeds operationeel zijn en dan ook correct worden ingevuld op de NIPT-aanvraag. Raadpleeg hiervoor regelmatig: https://www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie/.