TTSEO registratie en uitbetaling.

De bronsystemen voor registratie van het TTSEO volgens de nieuwe leidraad moeten uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn. Hoe je het TTSEO volgens de nieuwe leidraad in het bronsysteem registreert, zal in de periode van 1 juni 2023 tot 1 januari 2024 per bronsysteem verschillen. Zo nodig zal de bronleverancier je daar nader over informeren.

Per 1 januari 2024 zullen de RC’s de uitgevoerde TTSEO’s uitbetalen aan de echocentra, vergelijkbaar met de werkwijze bij het ETSEO. Ook daarvoor is complete registratie van de TTSEO’s in Peridos belangrijk.