Beperkte NIPT-bloedafname rondom de feestdagen.

De NIPT-laboratoria zijn gesloten op de onderstaande dagen, dit heeft consequenties voor de bloedafname NIPT.:

Tweede Paasdag Maandag 1 april
Hemelvaartsdag Donderdag 9 mei
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei

Wil je er bij de verwijzing/advisering van zwangeren rekening mee houden dat bloedafname een aantal dagen voor deze feestdagen beperkt mogelijk is.