Bewaartermijn overgebleven bloedplasma NIPT naar 8 jaar.

Om te faciliteren dat er binnen de prenatale screening wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, is de bewaartermijn van het overgebleven bloedplasma (en de bijbehorende gegevens) na de NIPT per 1 april 2024 verlengd van 3 naar 8 jaar.

Voor alle duidelijkheid: nadat de NIPT is uitgevoerd kan een deel van het bloedplasma dat bij de NIPT is afgenomen overblijven in het NIPT-laboratorium. Dit overgebleven lichaamsmateriaal kan eventueel gebruikt worden voor een herhaling van de bloedanalyse en/of voor een test voor kwaliteitsborging.

Heeft de zwangere – na het kiezen voor de NIPT – expliciet toestemming gegeven voor het gebruik van lichaamsmateriaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek (inclusief de bijbehorende gegevens)? Dan kan het overgebleven bloedplasma eventueel óók gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op nieuwe ontwikkelingen binnen de prenatale screening. Het gebruik van bloedplasma is alleen mogelijk als de wetenschappelijk onderzoekers aan strenge voorwaarden voldoen.

Na de bewaartermijn van (vanaf nu) 8 jaar wordt het bloedplasma vernietigd.