Vragenlijsten onderzoek echocentra.

Dit najaar worden twee vragenlijsten verspreid voor onderzoeken onder echocentra en echoscopisten:

  • onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van echocentra en de kwaliteit van het TTSEO.
  • onderzoek naar de capaciteit onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland.

Voor beide onderzoeken wordt op diverse manieren informatie verzameld, onder andere via deze vragenlijsten. Hieronder vind je alvast de belangrijkste informatie op een rij:

  • In de eerste helft van oktober 2023 wordt vanuit de Regionale Centra een vragenlijst verstuurd naar echocentra voor een onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van echocentra en de kwaliteit van het TTSEO. Het onderzoek wordt begeleid door IQ Healthcare van het Radboudumc in opdracht van het RIVM-CvB en de Regionale Centra. Het doel is inzicht krijgen in kenmerken die van invloed zijn voor de kwaliteit van het TTSEO. De resultaten worden in het voorjaar van 2024 verwacht.
  • Begin november 2023 versturen de Regionale Centra een vragenlijst naar echocentra, ETSEO- en TTSEO-echoscopisten en SEO-opleidingen voor een onderzoek naar de capaciteit onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM-CvB, de Regionale Centra en CLBPS. Het doel is inzicht krijgen in het capaciteitsvraagstuk onder ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland. Er kunnen dan tijdig maatregelen getroffen worden, als uitkomsten van het onderzoek wijzen op een mogelijk tekort aan capaciteit in de toekomst. De resultaten worden begin 2024 verwacht.

Vul beide vragenlijsten in!

Belangrijk om te weten is dat het hierbij gaat om twee heel verschillende onderzoeken. Dus als je beide vragenlijsten toegestuurd krijgt, wordt gevraagd aan beide onderzoeken deel te nemen Vul dan beide lijsten in. Je ontvangt de link naar de vragenlijsten in LimeSurvey per e-mail van je eigen Regionaal Centrum.

Met dank voor je medewerking!