Aanpassingen kwaliteitseisen vaginale echo.

Bij een eerste of tweede trimester SEO volstaat meestal een abdominale echo. Echter, met name bij het eerste trimester, geeft een abdominale echo niet altijd voldoende beeldvorming en is een vaginale echo geïndiceerd. Het verrichten van een vaginale echo is een voorbehouden handeling in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Een echoscopist mag een vaginale echo verrichten in opdracht van een zelfstandig bevoegde opdrachtgever.

De kwaliteitseisen aan de vaginale echo zijn aangepast. Het periodiek aanleveren van een overzicht van de vaginale echo’s aan de opdrachtgever en de grond waarop is overgegaan tot het verrichten van een vaginale echo is verwijderd.

Tevens is de bijlage met juridische achtergrondinformatie wat ingekort.